หมู่บ้านเขาตลาด

หมู่บ้านเขาตลาด หมู่ที่ 15 อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา


หมู่บ้านเขาตลาด หมู่บ้านขนาดเล็กๆ แต่มีความแข็งแรง ความสามัคคี ของชุมชน เป็นอย่างมาก

หมู่บ้านเขาตลาด

หมู่บ้านเขาตลาด อยู่ที่ไหน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

หมู่บ้านเขาตลาด

แผนที่หมู่บ้านเขาตลาด

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ศาลเจ้าพ่อเขากา
อ่างเก็บน้ำคลองสียัด
น้ำตกบ่อทราย