ศาลเจ้าพ่อเขากา

ประเพณีบวงสรวง ศาลเจ้าพ่อเขากา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด


ศาลเจ้าพ่อเขากา และองค์เจ้าพ่อเขากา ถือเป็นสิ่งศักสิทธิ์ประจำอำเภอท่าตะเกียบ เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ ให้แก่ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวบริเวณนี้เป็นที่สุด จึงได้มีการงานประเพณีไหว้ ศาลเจ้าพ่อเขาการขึ้นในทุกปี โดยงานจะจัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 บริเวณศาลเจ้าพ่อเขากา และรอบๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ 18 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

King khaoka activity

แข่งขันเผาข้าวหลาม

โดยจัดกิจกรรมบวงสวง กราบไหว้บูชา ทั้งหมด 2 วันเต็ม พร้อมจัดกิจกรรม สนุกสนาน และการแข่งเผาข้าวหลามในช่วงกลางวัน หน้าศาลเจ้าพ่อเขากา ช่วงกลางคืน จัดมหรสพ สมโภช ให้ความบันเทิงตลอดทั้งคืน ชาวบ้านตั้งใจจีดกิจกรรม และร่วมงานพิธีอย่างตั้งใจ