น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชการที่ 9

เรื่องผี