THE SHOCK

THE SHOCK ฟังสดรายการเดอะช็อค เรื่องเล่าผีและวิญญาณ ที่ Flex 104.5


THE SHOCK 13

The Shock ฟังเดอะช็อคออนไลน์ ฟังเดอะช็อคสด ฟังสดเดอะช็อค กับพี่ป๋อง กพล ทองพลับ และทีมงาน ขอบคุณสัญญาณเสียงจาก Flex 104.5 รับฟังสดได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0.00 – 03.00 น.THE SHOCK

รับฟังเรื่องราวล่าสุด และฟังย้อนหลังผ่าน The Shock 13 YouTube Channel ได้แล้ววันนี้

THE SHOCK 13

ติดต่อเล่าเรื่องผี 081-930-3913 , SMS : 4689101