พุธทวจน

วัดนาป่าพง พุทธวจน อันดับ 1 สถานีวิทยุฟังธรรมะออนไลน์


วัดนาป่าพง (พุทธวจนสถาบัน) สถานปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ฟังธรรมะออนไลน์ DHAMMA ฟังธรรมะออนไนลน์ ฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะ เพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้น โดยเมื่อฟังธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  วิทยุวัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

วัดนาป่าพง

วัดนาป่าพง อยู่ที่ไหน

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 29 หมู่ 7 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 086-360-5768