พุธทวจน

วัดนาป่าพง | อันดับ 1 สถานีวิทยุฟังธรรมะออนไลน์ พุทธวจนสถาบัน


วัดนาป่าพง (พุทธวจนสถาบัน) สถานปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ฟังวิทยุธรรมะออนไลน์ DHAMMA ฟังธรรมะออนไนลน์ ฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะ เพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้น โดยเมื่อฟังธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  วิทยุวัดนาป่าพง

แผนที่วัดนาป่าพง

วัดนาป่าพง

วัดนาป่าพง อยู่ที่ไหน | สถานปฏิบัติธรรม วัดนาป่าพง

ที่อยู่ : 29 หมู่ 7 ต.บึงทองหลาง, ลำลูกกา, อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 086 360 5768