Radio Trip Phuket

RADIO TRIP PHUKET 89.75 FM คลื่นแห่งการเดินทางและท่องเที่ยว


RADIO TRIP PHUKET เรดิโอทริป ภูเก็ต สถานีวิทยุเพื่อเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

Radio Trip Phuket Thailand

สโลแกน RADIO TRIP PHUKET

คลื่นแห่งการเดินทางและท่องเที่ยว

ติดต่อ RADIO TRIP PHUKET 89.75 FM

63/248 หมู่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร: +66 76 248 478-9