เน็ตเบย์

เน็ตเบย์ ผนึกกำลัง สจล. ร่วมส่งเสริมวิชาการและพัฒนากระบวนการทำงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน


เน็ตเบย์

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรม ผู้ให้บริการ Software as a Service (SaaS) แบบครบวงจรที่มีมาอย่างยาวนานที่สุดในภูมิภาค นำโดยนางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นพันธมิตรกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยรศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตัวแทนพร้อมทีมผู้บริหาร โดยมี นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน), พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน ที่ปรึกษา บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการและการพัฒนากระบวนการทำงานของ สจล. ผ่านโครงการบริการวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นรากฐานสำคัญของการทำงาน สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่เติบโตอย่างยั่งยืน

1668069734731

เน็ตเบย์

โดยบทบาทสำคัญของ เน็ตเบย์ ภายใต้กรอบของการลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้ คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น Digital University อย่างสมบูรณ์แบบ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ในเชิงวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กร รวมถึงพัฒนาบุคลากรซึ่งไม่เพียงหมายถึงบุคลากรในภายในสถาบัน รวมไปถึงบุคคลที่กำลังจะเติบโตเป็นบุคลากรของสังคมในอนาคต ให้มีความพร้อมในการทำงานควบคู่ไปกับนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นบุคลากรยุคใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยี โดย 3 ส่วนหลัก ๆ ที่เน็ตเบย์ให้ความสำคัญ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน คือ

1668069734679

1) การจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกงาน และการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในสายงานเทคโนโลยี 

2) การสนับสนุนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขั้นพื้นฐาน 

3) การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่บุคลากร ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคม

ทั้งนี้ เน็ตเบย์มุ่งมั่นสร้างความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กรและแวดวงการศึกษา ร่วมสร้างกระบวนการพัฒนาคนไทย เด็กไทย ให้ก้าวไปพร้อมกับการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะทรัพยากรบุคคล ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานของประเทศ 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน็ตเบย์ได้ทาง www.netbaythailand.com