โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลนครธน ผนึกกำลัง บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก แถลงความสำเร็จ ศูนย์กระดูกสันหลัง หนึ่งเดียวในย่านพระราม 2


โรงพยาบาลนครธน

จากจุดเริ่มต้นที่ โรงพยาบาลนครธน มุ่งมั่นในการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางชั้นนำในย่านพระรามที่ 2  ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยจัดตั้ง ศูนย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง โดยความร่วมมือกับ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก ให้บริการเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลังไขสันหลังและเส้นประสาท พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และทีม สหสาขา ด้วยการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเป็นสำคัญ พร้อมได้รับการรักษาในราคาที่สามารถเข้าถึงได้

รศ.ญาณเดช

รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด กล่าวว่า รูปแบบความร่วมมือระหว่าง รพ.นครธน และ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เป็นการนำองค์ความรู้ทางการแพทย์ บุคลากรที่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะทีมแพทย์เฉพาะทางในการรักษาโรคกระดูกสันหลัง มาร่วมมือกับ โรงพยาบาลนครธน เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลัง ณ โรงพยาบาลนครธน รวมทั้ง เทคโนโลยีการรักษาโรคกระดูกสันหลังที่ทันสมัย เพื่อผลการรักษา และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเป็นสำคัญ พร้อมได้รับการรักษาในราคาที่สามารถเข้าถึงได้

“จากความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมาเป็นการสร้างการรับรู้ ทำให้มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้น และมียอดคนไข้ เข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น คนไข้มีความพึงพอใจในผลการรักษา แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการบอกต่ออย่างต่อเนื่อง นับเป็นการร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี” รศ.ญาณเดช กล่าว

คุณสมศักดิ์

นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวว่า “จากความร่วมมือในการจัดตั้ง ศูนย์กระดูกสันหลัง รพ.นครธน เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ทางบำรุงราษฎร์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลนครธน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการให้การรักษาตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นรูปแบบใหม่ของธุรกิจการให้บริบาลทางการแพทย์ในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครธน สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามแนวทางของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มคนไข้ของ โรงพยาบาลนครธน ซึ่งตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น ถึงแม้ว่า ทางศูนย์ฯ ต้องเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ปรากฏว่ามีผู้ป่วยเข้ามาใช้การบริบาลของศูนย์อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ซึ่งมั่นใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดี การให้บริการของศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลนครธน ก็จะยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยมากขึ้นเป็นลำดับ ในการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังที่ครบวงจร ด้วยความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง และด้วยผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุด”

คุณเพ็ญศิริ

นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลนครธน กล่าวเสริมว่า “โรงพยาบาลนครธน เล็งเห็นโอกาส และศักยภาพในการขยายการให้บริการของศูนย์กระดูกสันหลัง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะเข้ามาทำให้โรงพยาบาลมีการให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร สามารถขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ และช่วยสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตอีกด้วย

“จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้ ศูนย์กระดูกสันหลัง มีรายได้ประมาณการปิดปี 2565 เติบโตขึ้นจากปี 2564 กว่า 45% และรายได้ในปี 2564 โดยรวมของ โรงพยาบาลนครธน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่วนในปี 2565 รายได้โดยรวมมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 20% และผลกำไรมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 80% และตั้งเป้าอัตราการเติบโตของปีนี้อยู่ที่ 20-30% โดยในปีหน้ายังมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านของการปรับปรุงหอพักผู้ป่วย (Ward) โดยใช้งบลงทุน ประมาณ 45 ล้านบาทต่อชั้น สำหรับแผนการตลาด นอกจากจะเน้นในกลุ่มคนไทยแล้ว ยังมีแผนขยายต่อไปกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ จีน และเมียนมา รวมทั้งกลุ่มคนไข้ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในย่านพระราม 2 (Expat) ซึ่งคาดหวังสัดส่วนคนไข้ชาวต่างชาติจะมีอัตราเติบโต 5%  นางสาวเพ็ญศิริ กล่าว

โรงพยาบาลนครธน

นอกจากศูนย์กระดูกสันหลังแล้ว เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลนครธน ได้ร่วมกับ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดศูนย์มะเร็ง ฮอไรซัน ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชา ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านมะเร็ง ให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การติดตามผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวดและการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด