Master card

ผลสำรวจมาสเตอร์การ์ดเผยคนไทยกว่าร้อยละ 89 คุ้นเคยกับโปรแกรม Buy Now Pay Later โดยเลือกใช้งานเมื่อซื้อสินค้าที่มีราคาสูงหรือในกรณีฉุกเฉิน


การให้บริการ BNPL/ Installment plan โดยธนาคารหรือผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

มาสเตอร์

จากดัชนีผลสำรวจการชำระเงินของมาสเตอร์การ์ดในปี 2565 พบว่าผู้บริโภคชาวไทย กว่าร้อยละ 89 รู้จักและคุ้นเคยกับโปรแกรม Buy Now Pay Later (BNPL) หรือซื้อก่อนจ่ายทีหลัง และการผ่อนชำระแบบ Installment plan ถึงแม้ว่ามีคนจำนวนไม่มากนักที่เลือกใช้งานในปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคส่วนมากเห็นว่าโปรแกรม BNPL/Installment plan ซึ่งให้บริการโดยสถาบันการเงินจะสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสบายใจในการใช้บริการผ่อนชำระ

ดัชนีผลสำรวจการชำระเงินของมาสเตอร์การ์ด Mastercard’s second annual New Payments Index ได้นำเสนอข้อมูลใหม่ล่าสุดทั้งในแง่พฤติกรรม ทัศนคติ และวิธีการชำระเงินที่ผู้บริโภคไทยนิยม ซึ่งมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วโลกครอบคลุมตลาด 40 แห่งใน 5 ภูมิภาค ซึ่งรวมถึงตลาดใหญ่ 7 แห่ง ในเอเชียแปซิฟิกอย่างออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เวียดนาม และไทย 

จากผลสำรวจพบว่าการผ่อนชำระด้วย BNPL ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง /Installment plan โปรแกรมการผ่อนชำระ มีโอกาสที่จะเติบโต

ในประเทศไทยอีกมาก ข้อมูลระบุว่าในปีที่ผ่านมามีเพียงร้อยละ 26ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้งานโปรแกรมการผ่อนชําระ ผ่านระบบดิจิทัลโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ55มีแนวโน้มที่จะใช้งานโปรแกรมการผ่อนชําระสําหรับการซื้อสินค้าที่มีราคาสูง หรือในกรณีฉุกเฉิน ในขณะที่ร้อยละ 80 นิยมชําระสินค้าด้วยโปรแกรม BNPL หรือโปรแกรมผ่อนชำระแบบ Installment plan

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 56 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่สะดวกใจในการใช้บริการ BNPL/Installment plan ผลจากการสํารวจแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริการผ่อนชำระที่สนับสนุนโดยสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือมีส่วนกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจใช้บริการ BNPL/Installment plan กันมากขึ้น โดยร้อยละ 80 จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหากใช้การบริการ BNPL/Installment plan ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการเครือข่ายการชําระเงินรายใหญ่มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ในขณะที่ร้อยละ 76 สนใจบริการผ่อนชําระ ที่เสนอโดยธนาคารที่พวกเขาใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน

“การซื้อสินค้าที่มีราคาสูงด้วยโปรแกรมผ่อนชำระช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดการการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ผู้คนรู้จัก และคุ้นเคยกับโปรแกรมการผ่อนชำระทั้งแบบ Buy Now Pay Later ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง และ Installment plan โปรแกรมการผ่อนชำระ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เราจะสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินและกำลังซื้อให้ประชากรไทยในหลายกลุ่ม และสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังบอกเราคือ พวกเขาให้ความสำคัญกับบริการนี้มากขึ้นเมื่อได้รับการบริการโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือ เช่น ธนาคาร ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสบายใจในการใช้บริการผ่อนชำระ ” ไอลีน ชูว ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมา มาสเตอร์การ์ด กล่าว

ในปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาวไทยที่ใช้บริการการชำระเงินแบบซื้อก่อน จ่ายทีหลัง หรือการผ่อนชำระ มีเหตุผลหลักในการใช้งาน คือช่วยให้ซื้อสินค้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ ด้วยยอดแบ่งชำระ (ร้อยละ 63) และสามารถผ่อนชำระเพื่อซื้อสินค้าโดยจ่ายดอกเบี้ยต่ำ หรือฟรีดอกเบี้ย (ร้อยละ 60)  

รายงาน 2022 New Payment Index Research จัดทำโดยแฮร์ริสโพล และมาสเตอร์การ์ด ระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงเมษายน 2022 ได้นำเสนอข้อมูลใหม่ล่าสุดทั้งในแง่พฤติกรรม ทัศนคติ และวิธีการชำระเงินที่ผู้บริโภคไทยนิยม ซึ่งมาจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค 35,040 คน ครบคลุมตลาด 40 แห่งใน 5 ภูมิภาค ซึ่งรวมถึงตลาดใหญ่ 7 แห่งในเอเชียแปซิฟิกอย่างออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เวียดนาม และไทย