การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันหยุดสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 2566 นี้ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง


Expressway Authority of Thailand | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขึ้นทางด่วนฟรี ยกเว้นค่าบริการผ่านด่านพิเศษ มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 – 24.00 น. ของวันที่ 13 – 15 เมษายน 2566 โดยมี 3 สายทางยกเว้นเก็บค่าผ่านทาง ฟรีค่าผ่านทางดังนี้

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
3. ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

ขึ้นทางด่วนฟรี

Expressway Authority of Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543