Chat fm Pattaya

94 Chat FM Pattaya สถานีมีเรื่องเมาท์ เล่าไม่รู้จบ


94 Chat FM Pattaya คลื่นวิทยสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ไร้สาระ เราให้ความสำคัญกับการอัพเดทข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันมากพอๆ กับที่เราใส่ใจในการเลือกเพลง รวมไปถึงเสาะหาตัวดีเจอารมณ์ดีเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ไล่ตั้งแต่ช่วง “Chat Your Mouth” ในภาคเช้า กับเหล่าดีเจอารมณ์ดี๊ดี ดีเจปาร์ค ดีเจปุ่น ดีเจกี๋ ก่อนพักจิบเพลงเพราะๆ

ฟังเพลงออนไลน์

94 Chatfm DJ

94 Chat FM Pattaya

บริษัท ที-แมสส์ จำกัด
บริษัท : T-mass Co.,Ltd
933/5-7 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 35 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
www.chatfm.fm
E-mail : [email protected]
ผู้ติดต่อ : นางสาวพิชญ์ชา เพ็ชรเจริญ
โทรศัพท์ : 02-376-0494, 089-678-0678, 099-442-2826