Yescare Y01

“นูทริชั่น โปรเฟส” มอบตาสว่างสดใสกว่า 140 ดวงตา ผ่านโครางการ “ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมแก่ผู้ยากไร้” ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน


บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตา Yes Care ภายใต้แบรนด์ Real Elixir เจ้าของรางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติด้านงานวิจัยสารสกัดเพื่อดวงตา จัดโครงการ “ตาสว่าง กับ  Yes Care” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนแก่โครงการ “ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมแก่ผู้ยากไร้” ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน

โดยเป็นการผ่าตัดดวงตาแก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กว่า 140 ดวงตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care ให้แก่โรงพยาบาลท่าตูมและผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงพยาบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ คลิกดูวิดีโอ

Tumnail 04 1

ซึ่งได้ทีมจักษุแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่จิตอาสา กว่า 30 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชน นำทีมโดย พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ เลขานุการ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาราชวิถี และได้รับความร่วมมือจาก พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร และ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ของโรงพยาบาลท่าตูม ในการต้อนรับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

Tumnail 06

ทั้งนี้ในนามบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และต่อยอดโครงการเพื่อมอบความสุขและส่งต่อโอกาส เพื่อดวงตาสว่างสดใสให้แก่ผู้ป่วยด้านสายตาต่อไป