U2T for BCG FAIR 2022

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง ผลักดันสินค้าของชุมชน สู่ตลาดงานแฟร์ 4 ภูมิภาค U2T for BCG FAIR 2022 เริ่มขอนแก่นที่แรก จัดเต็มสินค้าคุณภาพกว่า 100 บูธ


U2T BCG Konkaen Fair 19

จากการเริ่มต้นการทำงานร่วมกันเพื่อชุมชนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ทั้งการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถต่อยอดหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนมาสร้างมูลค่าให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้นในโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เพิ่มโอกาสการขายและสร้างการรับรู้สินค้า ผลักดันสินค้าออกสู่ตลาดงานแฟร์ U2T for BCG FAIR 2022  จัดขึ้นถึง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ขอนแก่น, สงขลา, กรุงเทพ และเชียงใหม่ เสริมทัพควบคู่ไปกับการทำโซเชียลคอมเมิร์ซ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่องาน U2T for BCG Konkaen Fair  วันที่ 9-11 กันยายน 2565   เซ็นทรัล ขอนแก่น  ได้รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพในแต่ละท้องถิ่นประจำภาคอีสานมาจัดแสดงภายในงานกว่า 100 บูธ ให้ช้อปตลอด 3 วันเต็ม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และสามารถของนักศึกษา สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ดนุช          ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

U2T for BCG FAIR 2022

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า “สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันใน ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำองค์ความรู้ที่มีของ นักศึกษา นำมาถ่ายทอดต่อให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นรายได้ต่อไปได้จริงอย่าง เป็นรูปธรรม จึงได้มีการจัดงาน U2T for  BCG Fair โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินค้าของชุมชน ที่ได้รับการสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพ จากนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG 2565  นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย เป็นการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์โครงการและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าประจำตำบลทั่วประเทศอย่างยั่งยืน”

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  “สำหรับโครงการนี้ เป็นการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการต่อยอดความรู้ของนักศึกษา สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยในครั้งนี้ นอกจากจะมีการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดออนไลน์มาถ่ายทอดต่อผู้ประกอบการในชุมชนแล้ว ยังได้มีการขยายโอกาสการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนได้ลงพื้นที่ไปใน 4 ภาค ผ่านการจัดงาน U2T for BCG Fair โดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ครบทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ ออนกราวน์ รองรับการซื้อของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นรายได้ต่อไปได้จริง และประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสการสร้างรายได้และเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าท้องถิ่นได้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การพัฒนาสากลได้ในอนาคต”

U2T for BCG FAIR 2022
U2T for BCG FAIR 2022

สำหรับบูธจัดแสดงสินค้าภายในงาน U2T for BCG Konkaen Fair  มัดรวมสินค้าเด็ดประจำภูมิภาคอีสานไว้ในที่เดียว ทั้งอาหารจากวัตถุดิบพื้นบ้าน สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม เสื้อผ้า แฟชั่น ของใช้ในบ้าน งานศิลปหัตถกรรม พร้อมโปรโมชั่นในราคาสุดคุ้ม สำหรับจังหวัดต่อไป จังหวัดสงขลา 23-25 กันยายน 2565 เซ็นทรัล หาดใหญ่  ไฮไลท์สินค้าที่จะมาให้ช้อปจะเป็นอย่างไร สามารถติดตามได้ทาง Fanpage : U2T Online Community

U2T for BCG FAIR 2022
U2T for BCG FAIR 2022
U2T for BCG FAIR 2022
U2T for BCG FAIR 2022
U2T for BCG FAIR 2022
U2T for BCG FAIR 2022
U2T for BCG FAIR 2022