1667911578013

ตักบาตรท้องน้ำวัดสุวรรณาราม หนึ่งปีมีครั้งเดียว!! เนื่องในวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายนชวนร่วมส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียศิลปะ ผ่านรูปปั้นช้างและต้นกัลปพฤกษ์ยักษ์


ตักบาตรท้องน้ำวัดสุวรรณาราม

ตักบาตรท้องน้ำวัดสุวรรณาราม | คุณวาษิณี เชื้อวงศ์   กรรมการชุมชน บ้าน วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เปิดเผยถึงการจัดงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง ปี2565 ที่คลองมหาสวัสดิ์ วัดสุวรรณาราม ว่า ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และทางดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เนื่องจากชุมชนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งทางชุมชนไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียนและบ้าน ที่รวมพลังกันในรูป “บวร” ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามขึ้นมา อย่างเช่นการตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทง  ซึ่งหนึ่งปีจะจัดครั้งเดียว

1667795524339

“อยากเชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมพิธีตักบาตรท้องน้ำในช่วงเช้าและร่วมลอยกระทงในช่วงค่ำด้วยกัน เพราะไม่ค่อยมีที่ไหนจัดกันแล้ว จะเริ่มตักบาตรกันตั้งแต่เช้า 7 โมง สามารถตักบาตรได้ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง หลังจากนั้นจะได้ชมการแสดงเพลงเรือ กลางลำคลองมหาสวัสดิ์ ของคณะลำตัดแม่ศรีนวล ศิลปินแห่งชาติฯ รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้านอย่างเช่น มวยทะเล พายกระทะ และพายชักเย่อ ในส่วนของพายกระทะผู้ร่วมแข่งขันอาจใช้กระทะใหญ่ หรือกะละมังใหญ่ที่คนสามารถนั่งได้ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันพายเรือหัวใบ้ ท้ายบอด โดยจะมีการปิดตาคนที่อยู่ท้ายเรือ ทำให้มองไม่เห็น ส่วนคนที่อยู่ต้นเรือจะนำผ้าไปปิดปาก ทำให้เป็นใบ้ อยากให้มาชมกันว่าเมื่อคนหัวเรือพูดไม่ได้ ส่วนคนท้ายเรือตาบอด จะนำพาเรือไปสู่จุดหมายได้อย่างไร”  คุณวาษิณี กล่าวและว่า การจัดงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำในวันลอยกระทงนี้ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามไว้  เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ ซึ่งเมื่อเสร็จจากการทำมาหากิน ในช่วงเทศกาลก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นหลายอย่าง

1667795524190

ด้านดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร นักสาธารณศิลป์เพื่อนิเวศสุนทรีย์ หอศิลป์ศาลเจ้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานนี้จะนำรูปปั้นช้างแม่ลูกจำลองที่เคลื่อนย้ายได้  ตัวแม่สูง 1.80 เมตร ส่วนตัวลูกสูง 1.60 เมตรมาจัดแสดงภายในวัดสุวรรณารามด้วย โดยก่อนงานมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนวัดสุวรรณารามมาร่วมระบายสี เพื่อนำไปจัดแสดงที่งาน  ให้ผู้ที่มาร่วมงานวาดรูประบายสีที่ตัวช้าง  เพราะมองว่าช้างเป็นสัตว์ฉลาด ซื่อสัตย์และเป็นที่รักของผู้คน  นอกจากนี้จะทำต้นกัลปพฤกษ์สูง6-7 เมตร แขวนดอกกัลปพฤกษ์ให้ผู้คนเขียนความรู้สึกนึกคิด ความฝัน ความต้องการและเรื่องต่างๆที่ต้องการจะสื่อหลังผ่านวิกฤติโควิด-19

1667795524631
1667795524388

“การเขียนข้อความ เหมือนเป็นการอธิษฐานของแต่ละคน  ในงานนี้เราอยากให้ศิลปะสร้างสุนทรีย์ให้กับผู้คนที่มาร่วมกิจกรรม  ซึ่งคนได้รับสุนทรีย์ทางอารมณ์แล้วก็จะเกิดความสุข เกิดความรู้สึกที่ดี ในครั้งนี้เราได้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในสาธารณศิลป์ด้วย  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนวัดสุวรรณาราม ร่วมระบายสีช้าง ทำพวงมะโหตร ดอกกัลปพฤกษ์ อีกทั้งชวนมาร่วมในงาน ได้เห็นผลงานที่พวกเขาร่วมกันทำมาจัดแสดงก็จะมีความภูมิใจ กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ในงานอื่นๆ ต่อไป ” ดร.วิจิตรกล่าวและว่า นอกจากผู้คนจะมีความสุขแล้ว ในส่วนของตนถือว่าเป็นตัวอย่างที่ทำให้ได้เห็นกันว่าศิลปะก็สามารถเข้ามาทำประโยชน์ที่วัดได้ด้วย

1667795524683

ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้นำการขับเคลื่อน  Imagine Thailand Movement  และหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส.  กล่าวว่า  ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เป็นหนึ่งในแปดพื้นที่ต้นแบบพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง  ด้วยความร่วมมือของผู้ก่อการดีในพื้นที่  ที่เห็นตรงกันว่า ผู้ใหญ ต้องริเริ่มทำอะไรบางอย่าง เพื่อพัฒนาพื้นที่คลองมหาสวัสดิ์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะ ที่จะช่วยดึงคนหลายวัยให้มาเรียนรู้ร่วมกัน ให้เยาวชนได้รู้จักผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ก็เข้าใจเด็กมากขึ้น   

1667795524569
1667795524538
1667795524423

แม้เรื่องสุขภาวะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจหันมาทำเรื่องนี้ในทันที  ทางหนึ่งคือ การเชื่อมโยงกิจกรรมสร้างสรรค์เข้าไปงานประเพณี หรือกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว ดังเช่นประเพณีลอยกระทง ที่ในปีนี้ทุกคนและเยาวชนที่มาในงานจะได้ใกล้ชิดศิลปะมีความสุนทรีย์ผ่านสาธารณศิลป์ และมีความภูมิใจในชุมชน จากกิจกรรมต่างๆ ที่นับเป็นของดีของชุมชน ดังเช่นตักบาตรท้องน้ำที่ไม่ค่อยมีการจัดแล้ว และหนึ่งปีมีครั้งเดียว