ธีรนันท์ กรศรีทิพา

ธีรนันท์ กรศรีทิพา เจ้าแม่ศูนย์การค้าย่านใจกลางเมือง ลุกขึ้นมารันวงการรีเทลให้คึกคักอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายด้อมยึดทำเลทองหัวมุมสีลม


ธีรนันท์ กรศรีทิพา เจ้าแม่ศูนย์การค้าย่านใจกลางเมือง ส่ง Silom Edge ตอบทุกโจทย์การใช้ชีวิตแบบ life around the clock #starthereatsilomedge สตาร์ทชีวิตที่สีลมเอจ…..1 มี.ค.พร้อมสตาร์ท!!