Sertis x Google Cloud Platform workshop 1

เซอร์ทิสและกูเกิล ประเทศไทย จัดเวิร์กชอปนำเสนอบริการเอไอและดาต้า แก่ภาคธุรกิจด้วยกูเกิล คลาวด์ แพลตฟอร์ม


บริษัท เซอร์ทิส จำกัด นำโดยนายกิตติศักดิ์ ปัญญาจิรกุล (ขวาสุด) Director of Business Development พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ร่วมกับนายสมเกียรติ ไกรเกรียงศรี (ที่ 3 จากซ้าย) Data Analytics Sales Lead บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดเวิร์กชอปสาธิตศักยภาพในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเอไอและดาต้าด้วยบริการจากกูเกิล คลาวด์ แพลตฟอร์ม (Google Cloud Platform หรือ GCP) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปทุกคนได้เข้าใจถึงความสามารถของเทคโนโลยีและพิจารณานำไปปรับใช้กับภาคธุรกิจด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Sertis x Google Cloud Platform workshop 3

ในฐานะที่เซอร์ทิสเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาและการจัดการข้อมูล รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีเอไอที่เหมาะสมให้กับองค์กรในภาคธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอและดาต้าโซลูชันที่สามารถปรับแต่งให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของลูกค้า (AI Personalization) ประกอบกับการนำแพลตฟอร์มอย่างระบบคลาวด์ จากกูเกิล มาช่วยในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั้งธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมพลังงาน การเงินและธนาคาร และอีคอมเมิร์ซให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายในเวิร์กชอป ทีมวิทยากรจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อธิบายถึงความสามารถของโซลูชันด้านการคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง ความแม่นยำในการสั่งซื้อสินค้าที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด การคัดเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการทางการตลาด การพิจารณาทำเลเพื่อขยายสาขาใหม่ พร้อมยกตัวอย่างความสำเร็จจากองค์กรชั้นนำระดับโลกที่นำเอไอและดาต้าเข้าไปปรับใช้กับองค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจากเซอร์ทิสยังได้สาธิตวิธีการใช้งานทางเทคนิคเบื้องต้น พร้อมทั้งตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ร่วมเวิร์กชอปได้เข้าใจถึงวิธีการทำงานและเริ่มต้นพิจารณานำแพลตฟอร์มไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Sertis x Google Cloud Platform workshop 2

โดยกูเกิล ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งพาร์ทเนอร์สำคัญที่บริษัทฯ ไว้วางใจและใช้บริการระบบแฟลตฟอร์มกูเกิล คลาวด์ มาเป็นระยะเวลานาน ด้วยความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานและการให้บริการโซลูชันกับลูกค้า ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กิจกรรมเวิร์กชอปจะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวแทนภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความสนใจอยากเริ่มนำเทคโนโลยีเอไอและดาต้าไปปรับใช้กับองค์กร ตั้งแต่กระบวนการทำงาน การวางแผนการตลาด การสร้างกลยุทธ์องค์กร พร้อมแก้ปัญหาเสริมศักยภาพการทำงานในด้านอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรได้ในระยะยาว พร้อมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินธุรกิจให้คงสถานะความเป็นผู้นำในตลาดนั้น ๆ และเติบโตท่ามกลางการแข่งขันในยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันอย่างยั่งยืน