Samaung finane Plus

เครื่องยังขึ้นข้อมูลสถานะ Device Service ทั้งที่ ปิดยอด Samsung Finance Plus ไปแล้ว


มีหลายคนสอบภาม และหาข้อมูเกี่ยวกับปัญหา เมื่อปิดยอด Samsung Finance Plus แต่ทำไม่เครื่องขึ้น Device Service เพราะกลัวในกรณีขายต่อเครื่องหรือนำเครื่องไป Trade จะไม่สามารถทำได้หรือขายได้แต่อาจถูกกดราคา เมื่อเครื่องติดบริการข้อมูลสถานะ Device Service วันนี้มีคำตอบและวิธีแก้ไขง่ายๆในไม่กี่ขั้นตอน 3 ขั้นตอน

1.เตรียมข้อมูลเพื่อติดต่อ Samsung Finance plus ในกรณีเครื่องแสดงข้อมูลสถานะ Device Service

Samsung Finance Plus Unlock Device Service

เมื่อชำระยอดครบตามจำนวนหรือปิดยอดตามที่ระบบแจ้ง Application Samsung Finance Plus จะแจ้งเตือนยอดชำระล่าสุดเป็นสีเขียว ให้สังเกตดูยอดเต็มที่เราได้ปิดตามที่สอบถามผ่าน Call Center โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ถึง 3 วันทำการ

2.Capture หน้าจอเครื่องที่ขึ้นข้อมูลสถานะ Device Service

Samsung Finance Device Service

เพื่อนำหลักฐานและสถานะ Device Service ที่เปิดอยู่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Line Official samsung Finance Plus

3.ติดต่อเจ้าหน้าที่ Samsung Finace Plus LINE Official

หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่ได้แล้วเจ้าหน้าที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครสินเชื่อซัมซุง ไฟแนนซ์ พลัส เพื่อตรวจสอบและส่งเรื่องดำเนินการนำข้อมูลสถานะ Device Service ออกให้กับเครื่องของผู้ใช้งาน โดยระยะเวลาทำการไม่เกิน 1 – 3 วันทำการ

*** แต่จากการติดต่อขอ ปิดบรการ Device Service นับระยะเวลาได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรืออาจขึ่นอยู่กับช่วงเวลาติดต่อและจำนวนคิวการขอของผู้ใช้งานในวันทำการนั้นๆ ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ นะครับ

Samsung Finance Device Service

โดยหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เรียบร้อย ข้อมูลสถานะของเครื่องจะไม่มี Device Service ปรากฏดังภาพ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องปิดเปิดเครื่องใหม่ หรือไม่จำเป็นต้อง Factory Reset เครื่องแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service ของ Samsung จะนำสถานะออกให้ โดยไม่กระทบกับการใช้งานของเครื่องแต่อย่างใด

ถือเป็นอีกหนึ่งของการบริการจาก Samsung ที่มอบให้กับลูกค้า ซัมซุง ไฟแนนซ์ พลัส ที่ต้องการ สอบถามกรณีเครื่องล็อค ผิดนัดชำระค่างวด ปิดยอดค้างชำระ หรือชำระครบงวดตามสัญญาแล้วอยากปลดล็อคบริการ device service สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Samsung Finance plus LINE official ได้ รวมถึงทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ Samsung finance plus ก็ติดต่อผ่านช่องทาง LINE official ที่ @Samsungfinanceplus ได้เช่นกัน หรือติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-481-9444