SAM

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ประกาศปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ช่วยคนเป็นหนี้เสียบัตรก่อน 1 ก.พ. 66 เข้าโครงการได้ พร้อมจัด 3 ทางเลือกผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3-5% และผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง 10 ปี


SAM MG

ายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ประกาศปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ช่วยลูกค้าที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน จาก เดิม วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็น ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นหนี้เสียรายใหม่ให้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้  ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3-5% และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี โดยเสนอทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 3 ทางเลือก ดังนี้ 1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี   2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี  3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี  

นายธรัฐพร กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าขณะนี้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนตอ GDP จะปรับลดลงตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ  แต่ภาคครัวเรือนยังคงมีความเปราะบางจากภาระหนี้สูง ขณะที่ลูกหนี้บางกลุ่มยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 และยังได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพและดอกเบี้ยที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้น  ส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนแต่ละกลุ่มยังมีความแตกต่างกัน ลูกค้าบางคนผ่อนชำระได้น้อยจะต้องใช้เวลานาน ในขณะที่บางคนสามารถผ่อนชำระเป็นจำนวนเงินสูงขึ้นก็จะหมดภาระหนี้เร็วขึ้น  “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชน จึงเสนอทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้เป็น 3 ทางเลือกให้ลูกค้าพิจารณาให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของตนเอง   สรุปคุณสมบัติผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM”  ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนด ดังนี้ คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และ เป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 66 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วัน) และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร  ขอให้ลูกค้าเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. เอกสารรายงานเครดิตบูโร  2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ) / รายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน  หรือหนังสือรับรองรายได้ (กรณีอาชีพอิสระ)  

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ       อเวนิว รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com  หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ Call Center 1443 

“SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย”

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติ ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน