วิธีไหว้แม่ย่านางรถ

สำคัญอันดับ 1 วิธีไหว้แม่ย่านางรถที่ถูกต้อง | ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันออกรถใหม่


วิธีไหว้แม่ย่านางรถ | หากพูดถึงยานพาหนะหรือรถยนต์และแม่ย่างนาง ถือเป็นสิ่งสำคัญคู่กันมาเลยดีเดียว และมีความจำเป็นกับการเดินทางของเราเป็นอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่อันตรายบนท้องถนน บางครั้งก็อาจจะทำให้เราประสบพบเจอกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ

ดังนั้นการดูแลรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด เช่นตรวจเช็คเครื่องยนต์ตรวจเช็คยางลมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อสมรรถภาพที่ดีของรถ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตลอดการเดินทาง จนถึงจุดหมายปลายทางอย่างสวสัดิภาพ

ความเชื่อ

ความเชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณ แม่ย่านาง การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจจะช่วยคุ้มครองพันธุ์อันตรายต่างๆให้กับผู้กราบไหว้ ข่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากการเดินทางบนท้องถนน โดยทุกเสี้ยววินาทีนั้นก็ล้วนแต่เป็นอุบัติเหตุที่มีความเสียหายสูง ดังนั้นการยึดหลักปฏิบัติและการบูชาแม่ย่านางรถจึงเป็นสิ่งที่ทำกันมาโดยตลอดสำหรับวัฒนธรรมของชาวไทยในทุกภาคของประเทศไทย

วิธีเตรียมของไหว้

การเตรียมของไหว้แม่ย่านางนั้นจัดเรียงกันหลักๆอยู่ประมาณ 7 อย่างดังนี้

ผลไม้ 5 อย่าง ได้แก่กล้วยน้ำว้าสุกหรือกล้วยหอมทอง 2 หวี , ทับทิม , ส้ม , แก้วมังกร , สับปะรด , มะพร้าว , สาลี่ทอง , แอปเปิ้ลแดง , องุ่นแดง , ลิ้นจี่ โดยการเลือกผลไม้ให้เลือกตามความเหมาะสม ตามฤดูกาลนั้นๆ เลือกเพียง 5 รายการเท่านั้น
ข้าวสาร 1 ถ้วย
ขนมมงคลเช่นขนมถ้วยฟู หรือขนมเทียนก็ได้
ชุดหมากพลูยาเส้น 3 คำ
ยาสูบ 3 มวน
น้ำ 1 แก้ว
ธูป 9 ดอก
ผลไม้ไหว้แม่ย่านางรถ

ประกัน ช่วยได้ | รับประกันโดย บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

หลังจากเตรียมเครื่องไหว้เรียบร้อย ต้องทำการไหว้โดยมีบทสวดที่ต้องปฏิบัติโดยมีคำกล่าวถวาย มีคำกล่าวอำลา ของไหว้อันเป็นมงคลนั้น

ขั้นตอนการไหว้

การทำพิธีควรทำด้วยความตั้งใจ มีความบริสุทธิ์สุด ทั้ง กาย วาจา ใจ มีความตั้งมั่นในคำอธิษฐาน และกล่าวคำถวายด้วยจิตศรัทธาที่แน่วแน่ เตรียมของไว้บนโต๊ะหรือวางไว้บริเวณหน้ารถพร้อมทำพิธีจุดธูปทั้งหมด 9 ดอกที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นท่องคาถาถวายของให้แม่ย่านาง เมื่อปักธูปและธูปหมดดอกจึงกล่าวคำอำลาแม่ย่านางถือเป็นอันเสร็จพิธีสมบูรณ์

คำถวายของไหว้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

เมื่อกล่าวจบกล่าวต่อว่า “ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านาง ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ” จากนั้นให้กล่าวอธิษฐานที่ตนอยากได้รับ แล้วรออีก 20 นาทีหรือจนว่าธูปจะหมด แล้วกล่าวคำลาอีกครั้ง

คำลาของไหว้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา
ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลย
นะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ

บทสวดตอนออกรถใหม่

อิติ สุคะโต อาระหังพุธโท นโมพุทธายะ
ปัตถวีคงคา ภุมมะเทวา ขมามิหัง สุจิโต
พุทธัง แคล้วคลาด
ธรรมมัง แคล้วคลาด
สังฆัง แคล้วคลาด