coolzaa.com | เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง13 สิงหาคม 2022
วิธีไหว้แม่ย่านางรถ

อันดับ 1 วิธีไหว้แม่ย่านางรถที่ถูกต้อง | ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ออกรถใหม่


วิธีไหว้แม่ย่านางรถ | หากพูดถึงยานพาหนะหรือรถยนต์ถือเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นกับการเดินทางของเราเป็นอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่อันตรายบนท้องถนนบางครั้งก็อาจจะทำให้เราประสบพบเจอกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นการดูแลรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด เช่นตรวจเช็คเครื่องยนต์ตรวจเช็คยางลมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อสมรรถภาพที่ดีของรถ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตลอดการเดินทาง จนถึงจุดหมายปลายทางอย่างสวสัดิภาพ

ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านาง

ความเชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจจะช่วยคุ้มครองพันธุ์อันตรายต่างๆให้กับผู้กราบไหว้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากการเดินทางบนท้องถนน โดยทุกเสี้ยววินาทีนั้นก็ล้วนแต่เป็นอุบัติเหตุที่มีความเสียหายสูง ดังนั้นการยึดหลักปฏิบัติและการบูชาแม่ย่านางจึงเป็นสิ่งที่ทำกันมาโดยตลอดสำหรับวัฒนธรรมของชาวไทยในทุกภาคของประเทศไทย

วิธีการเตรียมของไหว้แม่ย่านางรถ

การเตรียมของไหว้แม่ย่านางรถนั้นจัดเรียงกันหลักๆอยู่ประมาณ 7 อย่างดังนี้

  1. ผลไม้ 5 อย่าง ได้แก่กล้วยน้ำว้าสุกหรือกล้วยหอมทอง 2 หวี , ทับทิม , ส้ม , แก้วมังกร , สับปะรด , มะพร้าว , สาลี่ทอง , แอปเปิ้ลแดง , องุ่นแดง , ลิ้นจี่ โดยการเลือกผลไม้ให้เลือกตามความเหมาะสม ตามฤดูกาลนั้นๆ เลือกเพียง 5 รายการเท่านั้น
  2. ข้าวสาร 1 ถ้วย
  3. น้ำ 1 แก้ว
  4. ขนมมงคลเช่นขนมถ้วยฟู หรือขนมเทียนเป็นต้น
  5. ชุดหมากพลูยาเส้น 3 คำ
  6. ยาสูบ 3 มวน
  7. ธูป 9 ดอก
ผลไม้ไหว้แม่ย่านางรถ

หลังจากเตรียมเครื่องไหว้เรียบร้อย ต้องทำการไหว้โดยมีบทสวดที่ต้องปฏิบัติโดยมีคำกล่าวถวาย มีคำกล่าวอำลา ของไหว้อันเป็นมงคลนั้น

เราจะมีเงินใช้ในทุกช่วยเวลาของชีวิต หากคิดวางแผนตั้งแต่วันนี้ ประกัน ช่วยได้

ขั้นตอนการไหว้แม่ย่านาง

การทำพิธีควรทำด้วยความตั้งใจ มีความบริสุทธิ์สุดของใจ มีคำตั้งมั่นในคำอธิษฐาน และกล่าวคำถวายด้วยจิตศรัทธาที่แน่วแน่ เตรียมของไว้บนโต๊ะหรือวางไว้บริเวณหน้ารถพร้อมทำพิธีจุดธูปทั้งหมด 9 ดอกที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นท่องคาถาถวายของให้แม่ย่านาง เมื่อปักธูปและธูปหมดดอกจึงกล่าวคำอำลาแม่ย่านางถือเป็นอันเสร็จพิธีสมบูรณ์

คำถวายของไหว้แม่ย่านาง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

เมื่อกล่าวจบกล่าวต่อว่า “ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ” จากนั้นให้กล่าวอธิษฐานที่ตนอยากได้รับ แล้วรออีก 20 นาทีหรือจนว่าธูปจะหมด แล้วกล่าวคำลาไหว้แม่ย่านางรถอีกครั้ง

คำลาของไหว้แม่ย่านาง


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา
ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลย
นะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ

บทสวดตอนออกรถใหม่

อิติ สุคะโต อาระหังพุธโท นโมพุทธายะ
ปัตถวีคงคา ภุมมะเทวา ขมามิหัง สุจิโต
พุทธัง แคล้วคลาด
ธรรมมัง แคล้วคลาด
สังฆัง แคล้วคลาด