ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ โอ แอล คอนซูเมอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ โอ แอล คอนซูเมอร์ | R O L CONSUMER LIMITED PARTNERSHIP


ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ โอ แอล คอนซูเมอร์ | R O L CONSUMER LIMITED PARTNERSHIP

R.O.Coffee

RO Coffee

น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส แม่ลม

Source Fish Mae Lom

ข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล0313565001566
ประเภทธุรกิจจำหน่ายกาแฟ และน้ำปลาร้าสำเร็จรูป
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
สถานะภาพกิจการยังดำเนินกิจการอยู่ จดทะเบียน 4 กรกฎาคม 2565
ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท
เลขที่ตั้งบริษัท65 หมู่ที่ 12 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170