1686122352250

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมวิ่ง-เดิน “Prudential Thailand Run for Growth” พร้อมมอบกล้าต้นไม้ ร่วมสร้างกรุงเทพฯเมืองสีเขียว


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมวิ่ง-เดิน “Prudential Thailand Run for Growth” ซึ่งพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตปทุมวัน กำหนดจัดขึ้น โดยเชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพกายใจที่แข็งแรง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการ “Green Bangkok 2030” ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการมอบกล้าต้นไม้ 1,750 ต้น และจักรยาน 28 คัน เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

1686122354773

“กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง 10 ตารางเมตรต่อคน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายภายใต้ โครงการ “Green Bangkok 2030″ ภายในปี 2573 รวมถึงเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ประชาชนสามารถเดินถึงได้ในระยะ 400 เมตร และเพิ่มพื้นที่ร่มไม้ในเมือง ซึ่งกิจกรรมของพรูเด็นเชียลฯ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี และทางกรุงเทพมหานคร รู้สึกยินดีที่พรูเด็นเชียลฯได้ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้กรุงเทพฯมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ผ่านการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นี่จะเป็นก้าวแรกสู่ก้าวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น หน้าที่ของเราคือ การเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม หนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริษัทฯเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน (ESG) คือการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน จึงได้จัดกิจกรรม “Prudential Thailand Run for Growth” โดยเชิญชวนพนักงานมาร่วมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการวิ่ง-เดิน พร้อมส่งมอบกล้าต้นไม้และจักรยานให้กับกรุงเทพมหานคร ด้วยการร่วมสนับสนุนโครงการ Green Bangkok 2030”

ทั้งนี้ กิจกรรม ‘Prudential Thailand Run for Growth” จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่           พรูเด็นเชียล ได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 175 ปี และพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจครบรอบ 28 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน รวมถึงกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตปทุมวัน ด้วยการร่วมกิจกรรมวิ่ง-เดิน เพื่อสะสมระยะทาง โดยทุกระยะของการวิ่ง-เดิน 60 วินาที จะเปลี่ยนเป็นกล้าไม้ 5 ต้น ซึ่งตั้งเป้าหมายมอบกล้าไม้ให้กับกรุงเทพมหานคร และเขตปทุมวัน จำนวน 1,750 ต้น แบ่งเป็น ต้นทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น ต้นเฟื่องฟ้าสีม่วง จำนวน 250 ต้น ต้นเฟื่องฟ้าสีขาวจำนวน 200 ตัน ต้นชะแมบทอง จำนวน 300 ต้น และมอบจักรยานให้แก่เจ้าหน้าที่เขตปทุมวันอีก 28 คัน เพื่อใช้ในการทำงาน

เกี่ยวกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย

พรูเด็นเชียลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 28 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.9 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 112 พันล้านบาท ในปีพ.ศ. 2565 พรูเด็นเชียล ประเทศไทยมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สู่ระดับ 235 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)