Sertis x NDC x Pax8 2023 1

เซอร์ทิสจับมือ Pax8 ผู้ให้บริการระบบคลาวด์จากสหรัฐฯ พัฒนาเอไอโซลูชัน สนับสนุนการดำเนินงานกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประเทศฟิลิปปินส์


นายธัชกรณ์ วชิรมน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด เข้าพบนายแอนตัน มาวริซิโอ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เนชันนอล เดเวลอปเมน ประเทศฟิลิปปินส์ (National Development Company: NDC) และนายเกษม พรอนันต์รัตน์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท Pax8 จำกัด เพื่อร่วมปรึกษาหารือถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประเทศฟิลิปปินส์ (DTI) โดยเฉพาะในส่วนของ e-commerce platform ซึ่งเซอร์ทิส ในฐานะบริษัทให้คำปรึกษาและพัฒนาด้านข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลโซลูชัน และระบบปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอสัญชาติไทย มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เสมือนเป็น AI Engine หรือมันสมองสำคัญในการเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจต่าง ๆ ให้เดินหน้าบริหารจัดการองค์กรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนับเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมมือกับ Pax8 ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการระบบคลาวด์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยทั่วโลก (MSMEs) ที่พร้อมส่งมอบบริการเพื่อลดความยุ่งยากในการบริหารงาน และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม 

Sertis x NDC x Pax8 2023 2

ในส่วนของบริษัท เนชันนอล เดเวลอปเมน หรือ NDC ในฐานะองค์กรเพื่อการลงทุนของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2462 ดำเนินการภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (DTI) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ก่อตั้งหน่วยงานใหม่อย่าง Philippine Center for Artificial Intelligence (PC-AI) ภายใต้การดูแลของ NDC ซึ่งจะประกอบไปด้วยฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ฝ่ายฝึกอบรม (Training) และฝ่ายแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ (Commercial Applications) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์กับความต้องการทางการตลาด จึงได้ร่วมมือกับเซอร์ทิสและ Pax8 ในการเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในองค์กร โดยในระยะแรกได้เริ่มต้นพิจารณานำความสามารถของ ChatGPT และระบบแชทบอทเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของระบบออนไลน์หรือเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาโดย DTI เพื่อสนับสนุนการค้าออนไลน์ หรือการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-Commerce Portal) ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Enabling Infrastructure) และจะขยายความสำเร็จไปใช้กับหน่วยงานอื่นในอนาคต

จากการหารือในครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการขยายความสำเร็จในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดไปใช้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในประเทศฟิลิปปินส์แล้ว ทั้งสามภาคียังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือด้านการลงทุนไปยังภาคธุรกิจอื่น  ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีเอไอเข้ามาใช้ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของเซอร์ทิส ที่ต้องการเป็นมันสมองสำคัญในการช่วยผลักดันองค์กรและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเอไออย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน