Picture1

ทิปโก้ จับมือกับ กรีน เยลโล่ ผลักดันเป้าหมายด้านความยั่งยื่น ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,028 ตันต่อปี


ทิปโก้ บริษัทผู้นำด้านธุรกิจอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม จับมือกับ กรีน เยลโล่ ผู้ลงทุนและดำเนินงานระดับโลกด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังการติดตั้งที่ 2.77 MWp ที่โรงงานสำคัญของทิปโก้ โดย กรีน เยลโล่ จะเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุน การติดตั้ง การดำเนินการ และการบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด เพื่อช่วยให้ทิปโก้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 2,028 ตันต่อปี

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ถึง 4 GWh ต่อปี ซึ่งการร่วมมือกับ กรีน เยลโล่ นี้ ทำให้ทิปโก้ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  ซึ่งสอดคล้องกันวิสัยทัศน์ของทิปโก้ในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่คนในสังคม โดยใช้ความเข้าใจ และการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแต่ละวัน นอกจากนี้ โครงการนี้ ยังมีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายของทิปโก้ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าลง 25% ภายในปี 2568

พสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป้าหมายของเราไม่เพียงแต่สร้างความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมผ่านสินค้าของเราเท่านั้น แต่เรายังมุ่งส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืนสำหรับคนไทยทุกคน เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของเรากับ กรีน เยลโล่ โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาวนี้ จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมและสังคมของเราพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น และมีส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่ทุกคน”  

แฟรงค์ คลุค ประธานกรรมการบริหารของกรีน เยลโล่ ประเทศไทยและเอเชีย กล่าวว่า “เราภูมิใจที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการลงทุน ออกแบบ และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังการติดตั้งถึง 2.77 MWp ในโรงงานสำคัญของทิปโก้ โดยเรามีเป้าหมายที่สอดคล้องกับทางทิปโก้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย นอกจากนี้ ทิปโก้ยังมีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้พลังงานสีเขียว ซึ่ง กรีน เยลโล่ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดให้กับโลกของเราได้อย่างแน่นอน”

ธุรกิจของ กรีน เยลโล่ คือการให้บริการโซลูชันด้านพลังงานอย่างครบวงจร ผ่านโซลูชั่น Solar PPA (Power Purchase Agreement) ที่ได้มีการออกแบบบริการโซลูชั่นให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป โดยที่ไม่ต้องลงเงินลงทุน และไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา โดย ทางกรีน เยลโล่ จะเป็นผู้ตรวจสอบผลผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับความคุ้มค่าด้านการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาด พร้อมกับได้รับพลังงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เป้าหมายของ กรีน เยลโล่ ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของรัฐบาล ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปีพ.ศ. 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593 อีกด้วย

เกี่ยวกับ กรีน เยลโล่ 

กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) เป็นส่วนหนึ่งของ กรีน เยลโล่ กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฝรั่งเศส ที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 15 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยนำเสนอโซลูชั่นด้านพลังงาน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้กับลูกค้า ด้วยการใช้พลังงานที่ลดลงและสะอาดมากขึ้น โดยในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) ได้ลงนามในสัญญาสำหรับโครงการโซลาร์เซลล์ และสัญญาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วกว่า 190 โครงการ กับลูกค้ากว่า 60 บริษัท โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดย กรีน เยลโล่ ถือเป็นผู้นำด้านการสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และปัจจุบันได้ลงทุนในสินทรัพย์ด้านพลังงานไปแล้วมากกว่า 7.9 พันล้านบาท และบริษัทยังเดินหน้าขยายกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศเวียดนามและกัมพูชา 

เกี่ยวกับ ทิปโก้ ฟู้ดส์

ทิปโก้ ฟู้ดส์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีธุรกิจหลักเป็นการส่งออกสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรด บริษัทได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2532 ภายใต้แบรนด์ทิปโก้ นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้มีการขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจน้ำผักและผลไม้พร้อมดื่ม ภายใต้บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด และธุรกิจค้าปลีกน้ำผลไม้ปั่นสด ภายใต้บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยได้ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด ซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนาขยายสายพันธุ์พืช และโรงงานสารสกัดพืช ตลอดจนพัฒนาสับปะรดสายพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของทิปโก้โดยเฉพาะ