น้ำมันพืช เพลิน

น้ำมันพืช เพลิน ร่วมโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า”พร้อมมอบเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเด็กไทยพ้นภาวะทุพโภชนาการ


นายเอกภัท เตมียเวส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ เตมียเวส กรุ๊ป และประธานกรรมการ บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง)  และนางสาวพิจิตรา เรืองวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการการลงทุน บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด (ขวามือ) พร้อมด้วยนางสาวประภาพรรณ บรรลุศิลป์ รองผู้อำนวยการ โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ (ซ้ายมือ) ร่วมกันเปิดตัวกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า”  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าอาหารและการดำเนินงานดูแลโภชนาการเด็กนักเรียน จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย และเลย  กว่า 700 คน ให้ได้รับมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพื่อให้พวกเขามีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่ดี พร้อมตั้งเป้าหมายในการขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับผู้สนใจการดำเนินงานโครงการ Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD  สามารถร่วมติดตามความเคลื่อนไหวและผลการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่ www.plearncookingoil.com หรือ Facebook : plearncatering