โรงพยาบาลพญาไท 2

โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus)


กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลพญาไท 2 หนึ่งใน เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล นำโดย นพ. อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์กลุ่ม 5 ผู้อำนายการสายบริหารงานโรงพยาบาลกลุ่ม PMC และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 เข้ารับ ‘รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus)’ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 เมื่อไม่นานมานี้ ที่จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพ ด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มี่ความโดดเด่น (TQC Plus) ในปีนี้ 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และต้องการยกระดับศักยภาพการดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ทั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ป่วย บุคลากร สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ต่อไป

นอกจากนี้ รพ.พญาไท 2 ยังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) นี้ ในปี พ.ศ. 2561 และได้รับการรับรองฯ ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล มีพนักงานกว่า 10,000 คน ที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนกว่า 3.7 ล้านคน ในแต่ละปี