PANACEE รุกการรักษามะเร็ง ด้วยเครื่อง Oncothermia ที่ทันสมัยและมีเพียง 2 เครื่องในประเทศไทย4

PANACEE  รุกการรักษามะเร็ง ด้วยเครื่อง Oncothermia ที่ทันสมัยและมีเพียง 2 เครื่องในประเทศไทย มุ่งสร้างพลังให้ผู้ป่วยไม่ถอดใจ ไม่ทรมานกับการรักษา พร้อมเป็นแนวร่วมสู้โรคร้ายไปด้วยกัน


โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 เปิดตัว ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ (Panacee Integrative Cancer Center (PICC) ขึ้น เพื่อทำการรักษา มะเร็ง อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมพลิกโฉมในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งในแบบฉบับพานาซีที่มีศักยภาพสูง ไม่ทรมานกับการรักษา พร้อมนำเครื่อง Oncothermia นวัตกรรมจากประเทศเยอรมัน ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 2 เครื่องเท่านั้น มาเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ทันสมัยในการรักษามะเร็ง อันจะมาจุดประกายความหวังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งขึ้นอีกครั้ง  โดยตั้งเป้าเพื่อรองรับการรักษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นายแพทย์ภัทรพล คำมุลตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี พระราม 21

นายแพทย์ภัทรพล คำมุลตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 ได้กล่าวถึงการเปิด รพ.พานาซี พระราม 2 ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งแบบบูรณาการ ว่า “ รพ.พานาซี ผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ เป็นการสนับสนุน การดูแล รักษามะเร็งเพิ่มเติมจากการรักษาพื้นฐานตามกระบวนการรักษาเดิม เน้นใช้นวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยที่ให้ผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ โดยยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศเฉพาะทางแบบองค์รวม มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล พานาซีให้ความสำคัญกับการรักษาประคับประคองทั้งร่างกาย และจิตใจไปพร้อมๆกัน  ดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัด ใช้เซลล์บำบัดฆ่ามะเร็ง และมีการใช้สมุนไพรรวมถึงสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ พร้อมการใช้เครื่องมือที่มีนวัตกรรมสูง โดยเราจะอยู่เคียงข้างผู้ป่วยและญาติ เพื่อดูแลช่วยเหลือในทุกขั้นตอนทั้งกายและใจ ในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งมีการใช้หลากหลายวิธีเช่น โอโซนบำบัด Ozone therapy  / ออกซิเจนบำบัด Hyperbaric Oxygen Therapy / สารสกัด Curcumin IV /เรสเวอราทรอล Resveratrol IV / วิตามินซีบำบัดและไมเยอร์ ค็อกเทล Megadose Vit C and Myer’s Cock tail IV    และการรักษาด้วยเครื่อง Oncothermia หรือการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อน ที่ทันสมัย และในประเทศไทยมีอยู่เพียง 2 เครื่องเท่านั้น เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงการรักษามะเร็งชนิดเป็นก้อน เพื่อหวังผลในการรักษามากขึ้น เพราะการรักษาหลัก 3 วิธี ไม่ว่าผ่าตัด เคมีบำบัด หรือการฉายแสง ผู้ป่วยบางท่านอาจมีข้อจำกัดในการรักษาหรือทนไม่ได้ เมื่อสภาพผู้ป่วยไม่พร้อมจนถอดใจต่อการรักษา รพ.พานาซี มองเห็นและเข้าใจตรงนี้ เข้าใจถึงจิตใจของผู้ป่วยว่าในกระบวนการรักษามะเร็ง ในทุกขั้นตอนมันทำให้ผู้ป่วยบางท่านทุกข์ทรมาน รพ.พานาซี จึงมุ่งหวังว่า เราขอเป็นทางเลือกของผู้ป่วยมะเร็ง เราไม่อยากให้ผู้ป่วยถอดใจและหยุดการรักษา ขอให้คิดถึงเราเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อช่วยให้คุณกลับมามีอายุยืนยาวอีกครั้ง นะครับนายแพทย์ภัทรพล คำมุลตรี กล่าว

1698243252985

นายแพทย์ อัศวเดช แสนบัว แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.พานาซี พระราม 2 กล่าวว่า “ เครื่อง Oncothermia หรือการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อน การรักษามะเร็งชนิดหนึ่ง โดยใช้คลื่นความร้อนที่ตรงจุด แต่ไม่ทำผลเสียต่อเซลล์ปกติของร่างกาย หลักการทำงานคือ เครื่องจะปล่อยคลื่นที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ไปยังเซลล์เพื่อค้นหาตำแหน่งมะเร็ง และเนื่องจากเซลล์มะเร็งจะอยู่แบบเป็นเอกเทศน์ คือไม่มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์ เมื่อเซลล์มะเร็งได้รับพลังงาน จะมีการกักเก็บพลังงานเอาไว้ จนทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งไม่สามารถทนได้มีการแตกตัวเกิดขึ้น เป็น Apoptosis หรือ program cell death ในขณะที่เซลล์ปกติของร่างกายจะมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์ เมื่อคลื่นที่จำเพาะนี้ผ่านมาจะเกิดการส่งผ่านคลื่นต่อไปจึงทำให้ไม่มีผลต่อเซลล์ปกติของร่างกาย ในด้านของเซลล์มะเร็ง หลังจากเกิด Apoptosis จะมีการกระตุ้นให้ตัวเม็ดเลือดขาวของเรา มากินตัว Apoptosis นั้น และจะมีการจดจำว่า เซลล์เหล่านี้เป็นเซลล์มะเร็ง จะมีการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวเพื่อไปกินเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ กล่าวคือผลจากการทำงานของเครื่อง Oncothermia จะส่งผลต่อเซลล์มะเร็ง 2 อย่างคือ 1. เกิดการตายของเซลล์มะเร็งที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบ  2. กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้หันมาทำลายมะเร็ง โดยการรักษาด้วยOncothermia ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บปวดใดๆเลย และมีผลข้างเคียงน้อยมาก ที่สำคัญสามารถรักษามะเร็งที่เป็นก้อน ได้ตั้งแต่ศีรษะ จนถึงปลายเท้า ได้ในทุกส่วนของร่างกาย นอกจากนี้การรักษาด้วย Oncothermia ยังทำให้เปอร์เซ็นต์ตอบสนองต่อการรักษาหลักทั้ง 3 วิธี เพิ่มสูงมากขึ้น ทำให้มีผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้น จากการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งหลายท่าน พบว่า การรักษาด้วยเครื่อง Oncothermia ประสบความสำเร็จในการรักษาได้อย่างดีเยี่ยม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.panacee.com และ www.panaceehospital.com