Ceop5group

“พีไฟว์กรุ๊ป”ปรับกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 2565 ตามแนวโน้มธุรกิจปัจจุบัน


พีไฟว์กรุ๊ป มั่นใจผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2565 เติบโตอย่างต่อเนื่อง ชูจุดแข็งการเข้าถึงลูกค้าเดินหน้ารุกธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เพื่อเร่งปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัทฯให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีไฟว์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรโพชงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเฟรชมิ้น และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะพีไวว์ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯในครึ่งหลัง ปี 2565 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่ผ่านมา และคาดว่าตลอดทั้งปีนี้กำไรสุทธิของบริษัทฯจะเติบโตอย่างน้อย10% ในส่วนของรายได้จากการขายปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทฯก็ยังสามารถเติบโตได้

การดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์หลักที่วางไว้ ควบคู่กับการขยายบริการและช่องทางการขาย อย่างไรก็ตาม E-Commerce ถือว่าเป็นช่องทางการขาย ที่ทำให้บริษัทฯเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นและอัตรากำไรสูงขึ้น นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของแบรนด์มากกว่าการใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นลดราคาควบคู่ไปกับการลดต้นทุน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน ซึ่งบริษัทฯจะรักษาให้อยู่ในระดับดังกล่าวให้ได้ในไตรมาสครึ่งปีหลังนี้  ที่ผ่านมาบริษัทฯยังมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นพอสมควรเลยทำให้มีโอกาสขยายการลงทุนในกิจการใหม่ๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯอีกด้วย  และคาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินธุรกิจในปี 2565 นี้ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง.