พิเชษฐ กลั่นชื่น

ผู้เฝ้าดูคือสิ่งที่ถูกดู ชีวิต-การแสดง (Life performance) โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น


วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 19:00 น. ณ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 (สำนักงาน) 100/6 หมู่ 10 ซอยวัดอุโมงค์ 11 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

อัตตา แกลเลอรี่ มีความยินดีขอเชิญรับชม ชีวิต-การแสดง (Life-performance) “ผู้เฝ้าดูคือสิ่งที่ถูกดู” (The Observer is the Observed) โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น ณ พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 (สำนักงาน) จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการสุนทรียะเหนือเอกลักษณ์ที่เป็นนิทรรศการลำดับที่ 4 ในโครง การสอบถามตัวตน (Self-Enquiry) โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ ซึ่งร่วมมือกับ อัตตา แกลเลอรี่ 

พิเชษฐ กลั่นชื่น เป็นศิลปินและนักอออกแบบท่าเต้นที่เริ่มจากการฝึกนาฎศิลป์ไทย ตั้งแต่อายุ 16 ปี โดยเฉพาะ “โขน” กับครูชัยยศ คุ้มมณี ครูโขนอาวุโสของกรมศิลปากร เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานาฏยศิลป์จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิเชษฐเป็นนักเต้นร่วมสมัยที่ใช้ร่างกายในการเต้นและการสื่อสาร ในรูปแบบประเพณีและสากลได้อย่างลงตัว มีผลงานทั้งทางด้านการกำกับการแสดง การออกแบบท่าเต้นและการเต้น จนได้รับรางวัลมากมายในระดับนานาชาติ  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา พิเชษฐได้เปิดสถาบันการเต้น Pichet Klunchun Dance Company โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานทางด้านศิลปะการเต้นและสร้างนักเต้นอาชีพ โดยเน้นการฝึกฝนทางด้านรำไทยเป็นพื้นฐาน ผสมผสานกับการเต้นแบบร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบ การณ์ต่างๆ ของเขาในระดับนานาชาติ

การแสดงสดนี้จะจัดขึ้นเพียงรอบเดียวใน วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 19:00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 (สำนักงาน) 100/6 หมู่ 10 ซอยวัดอุโมงค์ 11 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

สุนทรียะเหนือเอกลักษณ์ 

ผู้เฝ้าดูคือสิ่งที่เฝ้าดู

เอกลักษณ์ไม่มีอยู่จริงเพราะ

เอกลักษณ์คือตัวตนที่เกิดจากความคิดปรุงแต่ง

และการยึดติดกับความทรงจำในอดีต

ที่เกิดจากการกระทำซ้ำๆกันจนกลายเป็นภาพจำ

ความคิดทำให้เกิดเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต

อดีตผ่านไปไม่มีอยู่ อนาคตยังมาไม่ถึง

ปัจจุบันขณะมีอยู่อย่างสมมุติไม่มีอยู่อย่างแท้จริง

เพราะทุกขณะเวลาเลือนไหลไปดังสายน้ำสายลม

ไม่เคยหยุดนิ่ง

ปัจจุบันขณะเป็นเพียงถ้อยคำ

ภาษาที่ใช้สื่อสารความหมายของ

ประสบการณ์ที่ผ่านไปของเศษเสี้ยววินาที

ถ้าปัจจุบันขณะมีอยู่อย่างแท้จริงโดยไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวตนก็จะมีอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่เติบโตแต่

ปัจจุบันขณะมีอยู่อย่างสมมุติโดยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ตัวตนจึงมีอยู่อย่างสมมุติและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เพราะตัวตนที่แท้จริง ไม่ใช่ของเรา

เราจึงไม่สามารถควบคุมความเจ็บป่วยและความตาย

การที่เรายึดมั่นว่าตัวตนเป็นของเราเพราะ

เรามีร่างกายมีอารมณ์ความรู้สึกและความคิด

ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของตัวตนและจักรวาล

ความคิดทำให้เกิดเวลาทางจิต

เวลาทางจิตทำให้เกิดประสบการณ์

ประสบการณ์ทำให้เกิดความทรงจำ

ความทรงจำทำให้ความยึดมั่นว่ามีตัวตน

เวลาเป็นสสารเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

การเคลื่อนที่คือพลังงาน

เมื่อความคิดหยุดลง

เวลาทางจิตก็จะหยุดลง

การยึดติดกับอดีต กังวลถึงอนาคตก็จะหยุดลง

การเฝ้าดูปรากฎการณ์ของสรรพสิ่ง 

การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ตลอดเวลาคือ

การเปลี่ยนแปลง ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

เมื่อเข้าใจสัจจะ ก็จะเกิดการตระหนักรู้ว่า

ความว่างเปล่าไร้แก่นสาร เป็นแก่นแท้ตัวตน

คืนสู่จุดกำเนิดพลังงานธรรมชาติ

ณ ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา

ผู้เฝ้าดูคือสิ่งที่เฝ้าดู

คามิน เลิศชัยประเสริฐ

๒ เมษายน ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[email protected] Tel:  +6661-861-6824

FB:  ATTA Gallery IG:  @attagallerybkk Line:  @attagallery (สำหรับข้อมูลภาษาไทย)

Website:  attagallery.com ATTA ‘N’ ATTA Art Space @ เจริญกรุงซอย 30