มูลนิธิชีวิต ยกระดับ

“มูลนิธิชีวิต ยกระดับ” (LE Foundation)
ให้ความรู้ และปรุงอาหารมังสวิรัติ เลี้ยงคณะครู และนักเรียนโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา จังหวัดน่าน


1676259178694

“มูลนิธิชีวิต ยกระดับ” (LE Foundation) นำโดย ดร.เพ็ญประภา เกื้อชาติ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ นายธีธัช จึงกานต์กุล (ที่ 5 จากซ้าย) Program Director มูลนิธิฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กลุ่มบริษัท JARTON Holdings พร้อมทีมงานมูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการทานมังสวิรัติ การลดอาหารหวาน มัน เค็ม พร้อมทั้งปรุงอาหารมังสวิรัติ เลี้ยงคณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา จังหวัดน่าน เมื่อเร็วๆนี้ 

1676259178737

“โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา” เป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัย และโภชนาการของนักเรียน อีกทั้งยังอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำให้นักเรียนเติบโตทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยมี ผอ.วิชัย ชัยมณีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 40 คน

1676259178767

“ดร.เพ็ญประภา” กล่าวว่า มูลนิธิชีวิต ยกระดับ หรือ LE Foundation ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับคนทุกกลุ่มโดยมุ่งหวังให้ทุกชีวิตมีความหมายต่อตนเอง และผู้อื่น ด้วยการพัฒนาวงล้อชีวิต ทั้ง 8 ด้านของมนุษย์ ผ่านการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา และโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เช่น 

1676259178629

LE Wisdom: Self Pride รู้จักและรักตัวเอง
LE Wisdom: Mind Gym ออกกำลังใจ
LE Cuisine: อาหารเปลี่ยนโลก (Powerful Consumption)
LE Village: ค่ายดีพออยู่ (Eco Living Camp)
LE Cycle: โครงการคืนสู่ดิน (Life to Earth)