ดร. ธมกร ศุภธนรังสี รองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ ลาซาด้า ประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ ลาซาด้า ลงนาม MOU ดันร้านค้าไทยโกอินเตอร์


นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ และ ดร. ธมกร ศุภธนรังสี

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (ซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์  และ ดร. ธมกร ศุภธนรังสี (ขวา) รองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ ลาซาด้า ประเทศไทย

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน TOPTHAI Cross Border e-Commerce Day 2023 และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ บริษัท ลาซาด้า จํากัด ในการร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนเพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าไทยขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแพลตฟอร์มลาซาด้า ณ  โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับการแสวงหาช่องทางการค้าร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs ซึ่งถือเป็นคนตัวเล็ก ได้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการค้าขายในตลาดต่างประเทศ 

นาย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นาย กีรติ รัชโน และ ดร. ธมกร ศุภธนรังสี

ทั้งนี้ กรมฯ มีความ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยกระดับความร่วมมือกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด ในวันนี้ เพราะจะช่วยให้สินค้าไทยสามารถขายอยู่บนตลาดออนไลน์ในสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ผ่านแพลตฟอร์มลาซาด้า และ TOPTHAI ของกรมฯ ได้ ซึ่งเมื่อสินค้าไทยอยู่บนแพลตฟอร์มแล้ว กรมฯ จะสามารถช่วยโปรโมทร้านค้าของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการให้มียอดขาย และเพิ่มรายได้เข้าสู่กระเป๋าคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในการขายสินค้าไทยสู่ตลาดต่างประเทศได้  ทั้งนี้คาดกว่าในระยะเวลา 3 ปี จะสามารถผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดต่างประเทศได้กว่า 1,000 ราย และสร้างยอดขายรวมกว่า 150 ล้านบาท” นายภูสิตกล่าว

ด้าน ดร. ธมกร ศุภธนรังสี รองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าวว่า “ลาซาด้า เป็นผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งและครบวงจร ทั้งด้านความหลากหลายของสินค้า บริการโลจิสติกส์ การชำระเงิน และระบบความปลอดภัย ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านร้านค้า TOPTHAI Store บนลาซาด้าในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสให้สินค้าไทยซึ่งเป็นที่ต้องการในระดับภูมิภาคได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้าง และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถต่อยอดธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ โครงการ TOPTHAI Store คือ ร้านค้าออนไลน์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่เปิดอยู่บนแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนําในตลาดเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยที่มีศักยภาพสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางออนไลน์ข้าม พรมแดนระดับสากล ซึ่งจุดแข็งของร้าน TOPTHAI คือ เป็นร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์จากไทยซึ่งผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยมีความโดดเด่นท่ามกลางสินค้าจากทั่วโลก และยังมีแผนขยายความร่วมมือไปยังตลาดใหม่และตลาดศักยภาพในภูมิภาคอื่น ๆ  อย่างตลาดอาเซียน ตะวันออกกลาง ยุโรป และตะวันออกกลางต่อไป

เกี่ยวกับ ลาซาด้า กรุ๊ป

ลาซาด้า กรุ๊ป เป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ลาซาด้าได้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ผ่านธุรกิจการค้าและเทคโนโลยี ปัจจุบันธุรกิจที่กำลังเติบโตนี้ได้เชื่อมโยงผู้ใช้งานเป็นประจำราว 160 ล้านราย เข้ากับผู้ขายที่ดำเนินธุรกิจอยู่มากกว่า 1 ล้านรายต่อเดือน ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินที่ปลอดภัย ด้วยช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ รวมถึงลาซาด้าวอลเล็ต อีกทั้งยังรับบริการจัดส่งพัสดุจากเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศที่กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างยอดขายรวมทุกหมวดหมู่ (GMV) ต่อปีให้ได้ 1 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ ลาซาด้าจึงตั้งเป้าที่จะให้บริการนักช้อป 300 ล้านคนภายในปี 2573 และเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ช่วยให้แบรนด์และผู้ขายปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ดิจิทัล