Ktc Generative AI

เคทีซีเปิดคอร์สอัพสกิลให้พนักงาน ในหัวข้อ “Generative AI กับคุณวิ-พ่อมด AI”


เมื่อเร็วๆ นี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดคอร์สปันความรู้ในหัวข้อ Generative AI” ให้กับบุคลากรเคทีซี เพื่อตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยได้เชิญนายวิฑูรย์  ช่วงพงศ์พันธ์  ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นพ่อมด AI มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จักกับ Generative AI การใช้ CHAT GPT กับการทำงาน การใช้ Prompt และเครื่องมือ AI โดยมีพนักงานเคทีซีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ “เคทีซี“ ชั้น 11 อาคารสมัชชาวาณิช 2 

เคทีซีมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะแบบ Soft Skills ที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และ Hard Skills ทักษะความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพ จะสามารถส่งต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลนี้ การเสริมสร้างความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเป็นการช่วยเปิดมุมมองในการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพขององค์กร  และพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก