Rumah Ku Dunia Ku My Residence My World 2019 2023 Oil on linen in gilded mahongany frame

#09-1464 นิทรรศการเดี่ยว โยฮันน์ เฟาซี (Johann Fauzi) ภัณฑารักษ์ ลูวิส โฮ (Louis Ho) 11 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566


ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต (RKFA) มีความยินดีที่จะนำเสนอนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินชาวสิงคโปร์ โยฮันน์ เฟาซี (Johann Fauzi) (เกิดปี 2505) 

นิทรรศการนี้มีชื่อว่า #09-1464 คัดสรรผลงานโดย (ลูวิส โฮ) Louis Ho  มีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ณ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต สิงคโปร์, Blk 47 ถนน Malan, #01-26  กิลแมน บาร์แร็กส์ (Gillman Barracks) สิงคโปร์ 109444  

Kebebasan Naomi The Assumption of Naomi Antique canopy altarpiece 2016 and late 18th to early 19th century

#09-1464 เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกโดย โยฮันน์ เฟาซี (Johann Fauzi) ศิลปินชาวสิงคโปร์ ร่วมด้วย ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต ผลงานของศิลปินผู้หลงใหลในสุนทรียศาสตร์แบบบาโรกและโรโกโกได้เปลี่ยนพื้นที่ของแกลเลอรีใน กิลแมน บาร์แร็กส์ ให้เป็นการจำลองอพาร์ตเมนท์ของเขา ซึ่งอยู่ในโครงการ HDB (การเคหะสิงคโปร์) โดยบริเวณรอบๆจะเป็นการจัดวางผลงานที่เลียนแบบความหรูหราอันเขียวชอุ่มและบรรยากาศที่ใกล้ชิด 

Timbunan Buah Buahan Tempatan Tropical Fruit Pyramid 2019 Cold painted ceramic

ผลงานที่คัดสรรโดย ลูวิส โฮ (Louis Ho) ใช้ชื่อจากหมายเลขยูนิตอพาร์ตเมนต์ของโยฮันน์รวบรวมผลงานตั้งแต่ภาพวาดภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ ไปจนถึงภาพสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ที่หรูหรา ไปจนถึงประติมากรรมจากเซรามิกที่ดูไม่มีราคา การสอดประสานกันของผลงานศิลปะ วัตถุที่เหลือใช้ และเฟอร์นิเจอร์ เน้นให้เห็นถึงความคิดของศิลปินในการเลือกสรรชิ้นงานมานำเสนอ ผลงานสไตล์ยุโรปที่ใช้วัสดุเพื่อตั้งคําถาม และทําลายเสถียรภาพโครงสร้างอํานาจทางประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเป็นตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของอดีตอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ส่วนที่เกินออกมาจากตัวชิ้นงานก็ถูกนำมาดัดแปลงโดยการนำเสนอหนึ่งในแนวคิดหลักที่อยู่ในผลงานของโยฮันน์ “การฟื้นตัวของจักรวาลวัฒนธรรมมาเลย์มุสลิม” ผลงานที่อยู่ในมือของเขากลายเป็นช่องทางของการต่อต้านการล่าอาณานิคม การมีสิทธิพิเศษของวัฒนธรรมตะวันตก เพื่อเน้นการลบล้างระบบดั้งเดิมและให้พื้นที่กับคนชายขอบมากขึ้น

ประวัติศิลปิน

โยฮันน์ เฟาซี (Johann Fauzi) เกิด 2505 เป็นศิลปินชาวสิงคโปร์ที่ทํางานศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และการสร้างพื้นที่ เขาฝึกฝนในการวาดภาพสีน้ำมันแบบตะวันตกดั้งเดิม เขามักจะรวบรวมผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้มาจัดแสดงเป็นงานอินสตอลเลชั่นภายในขนาดใหญ่ให้อยู่ในขนบของศิลปะแบบ Gesamtkunstwerk สภาพแวดล้อมแบบบูรณาการที่สวยงาม หนึ่งในจุดเปลี่ยนหลักของผลงานของเขา คือการจัดสรรและดัดแปลงผลงานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตะวันตกในการสื่อถึงอุดมการณ์และการแสดงออกทางสัญลักษณ์ของเขา  เพื่อสะท้อนถึงโลกแห่งชีวิตชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พูดภาษามลายู โยฮันน์เข้ามาทํางานศิลปะในช่วงบั้นปลายชีวิตโดยก่อตั้งองค์กรขึ้นมา เขาสําเร็จการศึกษาจาก University of South Australia และ Nanyang Academy of Fine Arts ประเทศสิงคโปร์ และได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตในปี 2562 จากการร่วมโครงการกับ LASALLE College of the Arts, สิงคโปร์ และ Goldsmiths, มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน 

เขาได้เข้าร่วมในนิทรรศการกลุ่มต่างๆ รวมถึง “2219: Futures Imagined” (2562) ที่ ArtScience Museum ประเทศสิงคโปร์ และ “The Foot Beneath the Flower: Camp. Kitsch. Art. Southeast Asia.” (2563) ที่ ADM Gallery, Nanyang Technological University, Singapore เขายังได้แสดงละครเวที,นิทรรศการเดี่ยวหลายรายการ 

Johann Fauzi Menara Bunga Tulip Tulipiere c. late 20th century 2022 Ceramic and oil paint

ผลงานล่าสุดของเขาคือ “#09-1464” จัดแสดงที่ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต, Gillman Barracks, สิงคโปร์

ประวัติภัณฑารักษ์

ลูวิส โฮ (Louis Ho) เป็นภัณฑารักษ์และนักวิจารณ์อิสระ เขาเคยบรรยายที่สถาบันการศึกษาแห่งชาติ และเป็นผู้สนับสนุนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น Modern Chinese Literature and Culture และ ArtAsiaPacific เขาฝึกฝนด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและความสนใจในการวิจัยของเขา ในหัวข้อ วัฒนธรรมทัศนศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจุดตัดระหว่างศิลปะและสังคม ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นภัณฑารักษ์ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ ซึ่งนิทรรศการแรกของเขาคือการแสดงคอลเล็กชั่นถาวร After Utopia: Revisiting the Ideal in Asia Contemporary Art นิทรรศการอื่น ๆ ได้แก่ การแสดง Asia Pacific Breweries Foundation Signature Art Prize 2561 

เขายังเป็นภัณฑารักษ์ร่วมของ Singapore Biennale ปี 2559, An Atlas of Mirrors

เกี่ยวกับ RKFA 

ก่อตั้งในปี 2548 โดยอาศัยพื้นที่ใน กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์ และกรุงเทพ

RICHARD KOH FINE ART ได้ร่วมผลักดันวงการศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ด้วยแนวคิดหลักที่เชื่อมันที่จะพัฒนาศิลปิน, มองหาแกลเลอรี่ที่ยังไม่ค่อยถูกพูดถึง, ชิ้นงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้ และรวบรวมมาจัดแสดง เพื่อให้โอกาสในการโชว์ผลงาน รวมไปถึงนิทรรศกาลศิลปะทั่วไปที่เวียนกันมาจัด งานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล ตลอดจนแกลเลอรี่ที่ชายแดนสองประเทศร่วมกันจัด

Richard Koh Fine Art เป็นส่วนหนึ่งในวงการศิลปะ เพื่อเป้าหมายที่จะพัฒนาภูมิภาค และการพูดคุยกันอย่างมีความรู้ความเข้าใจ

Johann Fauzi09 1464

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนิทรรศการ กรุณาติดต่อได้ที่

Wei Fung โทร +60 16 491 2644, [email protected] หรือ TQPR, นุ้ย ฐิติชยาภรณ์, nuie@tqpr.com