Firefox

ขั้นตอนและวิธีการ Clear Data Firefox สำหรับการใช้งาน Browser แล้วพบปัญหา Error หน้าจอสีขาว


ปัจจุบันการใช้งาน browser สำหรับการใช้งานเชื่อมโยง data ทั้งระดับผู้ใช้ทั่วไปและระดับผู้ใช้แบบองค์กรที่มีการใช้งาน data เป็นจำนวนมากผ่านบริการ browser ของ firefox ในบางกรณีการจัดเก็บ data ใน browser มีขีดจำกัดในการประมวลผล สำหรับการใช้งานในบางบริการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการง่ายๆในการ Clear Data Firefox ดังนี้

ขั้นตอนและวิธีการ Clear Data Firefox

Clear Data Firefox

1. คลิกที่แท็บ 3 เส้นด้านขวามือ

How To Clear Data

2. เลือกเมนู Setting

How To Clear Data Firefox 02

3. คลิกที่ Privacy & Security

How To Clear Data Firefox 03 edited

4. พิมพ์ Clear Data ในช่องค้นหา

Clear Data

5. กดที่ปุ่ม Clear Data

How To Clear Data Firefox 04

6. กดที่ปุ่ม Clear อีกครั้ง

How To Clear Data Firefox 05

7. หลังจากนั้นกดปุ่ม Clear Now

เพียงเท่านี้ก็เป็นกันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Clear Data เรียบร้อยแล้ว ปิด-เปิด Firefox ใหม่อีก เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันหรือระบบต่างๆที่ใช้บริการอยู่บนบราวเซอร์ firefox ได้แล้วครับ