1671263202945

“ส่วนเกินจากเรา เติมเต็มสู่ชุมชน”


โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการขยะอาหารและขจัดความหิวโหยในประเทศไทย ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กับทางมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) เพื่อลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็น และสร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนโดยแจกจ่ายอาหารส่วนเกินคุณภาพสูงจากธุรกิจ สู่ชุมชนยากไร้

“ส่วนเกินจากเรา  เติมเต็มสู่ชุมชน” เพราะในทุกๆวันเรามีอาหารส่วนที่เกินจากการให้บริการ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยการเข้าร่วมโครงการส่งต่ออาหารให้กับชุมชนและผู้ยากไร้ โดยมีมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือSOS ดำเนินการในการขับเคลื่อนโครงการนี้มากว่า 6 ปี โดยในทุกๆ สัปดาห์ ทีมงานของมูลนิธิ SOS จะมารับอาหารส่วนเกินจากครัวต่างๆของทาง โรงแรม ซึ่งจะมีตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารโดยทีมงานของมูลนิธิ ตลอดจนการใช้รถควบคุมความเย็น เพื่อรักษาความสดใหม่ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานพักพิง ชุมชนรายได้ต่ำ รวมถึงกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ในสังคม

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการช่วยเหลือสังคม และเราจะส่งต่อความช่วยเหลือนี้ในปีต่อๆไป