โรงพยาบาลหัวเฉียว

เปิดให้บริการแล้ว.. พื้นที่ปรับปรุงใหม่  ชั้น 4  โรงพยาบาลหัวเฉียว


พบกับ.. ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ในพื้นที่ปรับปรุงใหม่ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 อาคาร 1  มีการปรับให้มีสถานที่กว้างขวางขึ้น  ในบรรยากาศผ่อนคลาย สะดวกสบาย พร้อมให้การดูแลโดยทีมอายุแพทย์ผู้ชำนาญการและเฉพาะทางครบทุกสาขา เช่น โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรคปอดและทางเดินหายใจ  โรคระบบทางเดินอาหาร  โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรคเลือด  โรคติดเชื้อ  จิตเวช เป็นต้น  รวมถึงการดูแลโดยทีมแพทย์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ ทีมนักเทคโนโลยีหัวใจ  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน และรองรับผู้ป่วยด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  

โรงพยาบาลหัวเฉียว

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-223-1351 ต่อ 3126