shutterstock 493198789

ไข้หวัดแดดในเด็ก โรคใกล้ตัวช่วงหน้าร้อน


ไข้หวัดแดดในเด็ก | เนื่องจากสภาวะโลกร้อนมีนาคมและเมษายนเป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ในช่วงที่อากาศอบอ้าวและร้อนจัดแบบนี้ อาจทำให้เด็กๆ เป็นโรคที่มากับหน้าร้อนได้ ที่พบเจอได้บ่อยคือ “โรคไข้หวัดแดด” นั่นเอง

สาเหตุของไข้หวัดแดดในเด็ก

 • ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด
 • ได้รับปริมาณน้ำดื่มต่อวันไม่เพียงพอต่อร่างกาย
 • สวมใส่เสื้อหลายชั้น และ หนา มากเกินไป 
 • อยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป

อาการของไข้หวัดแดดในเด็ก

อาการของไข้หวัดแดดในเด็กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละราย โดยอาการที่พบบ่อย ได้แก่

มีไข้สูง ตัวร้อน ปวดหัวหรือเวียนหัว อาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลีย  กระหายน้ำ  ปัสสาวะน้อย และ หมดสติ

การรักษาไข้หวัดแดดในเด็ก

การรักษาไข้หวัดแดดในเด็กแพทย์จะพิจารณาตามอาการของเด็ก เพื่อความเหมาะสมในการอย่างถูกวิธี มีดังนี้

 • ให้สารที่ทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกาย เช่น เกลือแร่
 • เช็ดตัวด้วยน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกาย
 • บรรเทาอาการปวดลดไข้ด้วยยาพาราเซตามอล
 • พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและปลอดโปร่ง

การป้องกันไข้หวัดแดดในเด็ก

 • ไม่ควรอยู่ในที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานๆ 
 • ออกกำลังกายหรือเล่นในช่วงเช้าหรือเย็น
 • สวมเสื้อผ้าที่มีความเบาและระบายอากาศได้ดี 
 • ดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อดับกระหายและป้องกันการอาการขาดน้ำ
 • สังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ หากมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ควรรีบพบแพทย์ทันที

ไข้หวัดแดดในเด็กเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กป่วยเป็นโรคนี้

บทความโดย : แพทย์หญิง ศิริพร แจ่มจำรัส กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านการพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ( WMC )

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ชั้น2 โทร. 02-836-9999 ต่อ *2721-2