Healthy Child Program

เตรียมความพร้อมให้ลูกรัก ด้วย Healthy  Child  Program


การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย  โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพในวัยเด็ก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อการเติบโตที่สมวัย  สมบูรณ์และแข็งแรงให้กับลูกรัก

hc hostpital Healthy Child Program

คลินิกเด็ก  ศูนย์แม่และเด็ก  โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตสมวัยของลูกรัก ด้วยชุดตรวจสุขภาพ Healthy  Child  Program สำหรับเด็กอายุ 7 – 15 ปี สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเด็ก  โทร. 081-234-1387 / 02-223-1351  ต่อ 3208, 3270

คลินิกเด็ก พร้อมให้บริการดูแลรักษาเด็กทุกช่วงวัย โดยกุมารแพทย์ตลอด 24  ชั่วโมง