GED

GED รุดลงพื้นที่สนับสนุน อบต. ในภาคเหนือและอีสาน เตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5 พุ่งช่วงฤดูหนาว


ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ฤดูหนาวปีนี้ อากาศจะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้วนั้น หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดทางภาคเหนือและอีสานหลายแห่ง ได้เริ่มเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ เพื่อปลอดภัยจากอากาศที่จะหนาวเหน็บและ ค่าฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่จะกลับพุ่งสูงในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจ ได้รุดลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่เพื่อให้การสนับสนุนด้วยการมอบยาและอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ

643574

นายธนดล กูกขุนทด นายก อบต. บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กล่าวว่า “ปัจจุบัน ในพื้นที่ อบต. บ้านเก่า มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 1,600 คน คิดเป็น 22 % ของประชากรในตำบล โดยประชากรเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่เมื่อสูดเอาฝุ่นพิษ PM 2.5 เข้าไปมากๆ จะมีอาการป่วยต่างๆ เช่นภูมิแพ้ทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ทางเรามีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองอยู่เสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก อบต.ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่บริบาล เข้าไปดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สอดส่องให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี รวมถึงการรณรงค์ให้ล้างมือล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด ดื่มน้ำสะอาด พักผ่อนให้มาก ขอขอบคุณทีมงาน บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (GED)   ที่ได้มอบหน้ากากอนามัย N 95 ยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ และสิ่งของจำเป็นต่างๆ เช่น ผ้าห่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร  นมกล่อง อาหารกระป๋อง น้ำมันพืช เป็นการช่วยให้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

643576

ภญ.ปรีชญา พันธุ์คำ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด กล่าววา “ฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมาก เมื่อเข้าไปสะสมในปอดปริมาณมากผ่านการสูดลมหายใจ อาจทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ  และหากผู้สูงอายุมีอาการป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังอยู่แล้ว ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะฤดูหนาวที่มีฝุ่น PM 2.5 หนาแน่นเป็นพิเศษ ประกอบกับอากาศหนาวเย็น เพราะมีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคถุงลมโป่งพอง  โรคปอดบวม ทาง GED มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางนี้ และตระหนักถึงการป้องกันดีกว่าการแก้ไข จึงได้ดำเนินการมอบความช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงส่งทีมเภสัชกรของบริษัทฯ ออกพื้นที่ในโคราชและเชียงใหม่เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ด้วย”

643573
643572

กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ GED ทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ www.gedgoodlife.com และเฟสบุ๊ก www.facebook.com/GEDGoodLife