Galderma Aesthetics Trends main

กัลเดอร์มาชวนส่องเทรนด์ความงามที่มาแรงในปี 2566 เผยนิยามความงามคอนเซ็ปต์ใหม่ THIS IS MY LOOK เติมเต็มทุกตัวตน เสริมความมั่นใจให้ทุกลุค


ธุรกิจความงามเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาแรงในปี 2566 เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามไลฟ์สไตล์ทำให้เกิดเทรนด์ความงามที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ไปทั่วโลก คนทุกเพศ ทุกวัย หันมาสนใจเกี่ยวกับความงามและใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องรูปลักษณ์ที่ดีขึ้น เสริมจุดเด่น ลดจุดบกพร่องแล้ว ยังเป็นการเสริมเรื่องความมั่นใจและบุคลิกภาพอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจความงามเติบโตรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด ผนวกกับทิศทางของอุตสาหกรรมความงามไทยที่กำลังพัฒนาเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ทำให้ธุรกิจความงามต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคและเทรนด์อยู่ตลอดเวลา กัลเดอร์มา ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านความงาม ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี และเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างในตลาดความงามในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกภายใต้แนวคิดมุ่งให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อให้รู้จักพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทรนด์ของตลาดความงาม ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคและสามารถตอบสนองความต้องการที่นำมาซึ่งผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการความงาม พร้อมตอกย้ำกลยุทธ์ทางการตลาด Authentic & Individual Beauty เพราะทุกคนดูดีได้ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะในแต่ละบุคคล

image003

ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด

ส่องเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจความงาม

ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสืบเนื่องมาจากผลกระทบต่างๆ จากโรคภัย ภาวะโลกร้อน และมลพิษต่างๆ ทำให้เกิดวิวัฒนาการของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดเทรนด์ความสวยงามแบบธรรมชาติที่กำลังเป็นที่นิยม นอกจากความสวยที่เป็นธรรมชาติในแบบของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าแล้ว ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์: ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต, ความปลอดภัยต่อร่างกาย, มาตรฐานการรับรอง และระยะเวลาของผลลัพธ์ที่ได้ ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในแง่ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เปิดกว้างในการทดลองนวัตกรรมใหม่: ในปัจจุบันผู้บริโภคมักจะศึกษาเพื่อเปรียบเทียบและเปิดกว้างในการทดลองนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงใจและสวยอย่างเป็นธรรมชาติ เผยความงามอย่างมั่นใจในตัวตนที่แท้จริง

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับ: การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคมองหาเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

image004

ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด

ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด กล่าวว่า “ในปี 2566 ตลาดธุรกิจความงามในประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโต 17.29% เป็นผลจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว เมื่อกลุ่มเป้าหมายมาจากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม นำมาซึ่งความหลากหลายของมุมมองในความสวยงาม ความเข้าใจเรื่องเทรนด์และความสวยงามของแต่ละบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญ คลินิกความงามจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านความสวยงามในแต่ละแบบแต่ละบุคคล และเข้าใจเทรนด์ความงามแบบปัจเจก คือสวยในแบบของตัวเอง สวยสมบูรณ์แบบที่แตกต่างกัน”

โลกของความสวยงามจะหมุนไปในทิศทางไหน

ในช่วงที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ก่อให้เกิดเทรนด์ความงามที่เปลี่ยนแปลงโลกของความงามไปอย่างสิ้นเชิงอย่างกระแสเทรนด์ Clean Beauty ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นยุคที่เกิดเทรนด์การศัลยกรรมความงามที่เป็นมากกว่าการแก้ไขจุดบกพร่อง แต่กลายเป็นการเสริมให้ดูดีโดดเด่นอย่างลงตัวแบบธรรมชาติในความงามที่เป็นแบบฉบับของแต่ละบุคคลยิ่งขึ้นอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวตนที่แท้จริง ไม่ว่าจะเพศไหน เชื้อชาติอะไร ก็ดูดีและมีเสน่ห์ในแบบของคุณได้

1685674883169

ภก.พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงาม ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

“กัลเดอร์มา ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านความงามที่รังสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพผิวให้แก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราไม่เพียงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาโซลูชันสำหรับผิวหนังที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์และได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วเท่านั้น เรายังแน่วแน่ในการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุดที่จะนำมาซึ่งความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุดอีกด้วย ปีนี้เราได้ร่วมกับภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสำรวจเชิงวิจัยสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและการปรับรูปหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลวิชาการเชิงลึกของตลาดธุรกิจความงามแบบ 360 องศาและเข้าใจเทรนด์และพฤติกรรมของผู้บริโภค เรานำผลลัพธ์จากงานวิจัยมาปรับใช้ในการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและต่อยอดองค์ความรู้ภายใต้เทรนด์ THIS IS MY LOOK เติมเต็มทุกตัวตน เสริมความมั่นใจให้ทุกลุค ผลักดันให้ผู้คนเผยความงามอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวตนที่แท้จริง ไม่ว่าจะเพศไหน เชื้อชาติอะไร ก็ดูดีและมีเสน่ห์ในแบบของคุณได้ 

1685674916635

ภก.พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงาม ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ สิ่งที่ทุกๆ คลินิกความงามควรให้ความสำคัญเพิ่มเติม คือ 4T คือ Tourist / Trust / Trials / Trace เพื่อรับมือกับสถานการณ์การเปิดพรมแดนในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่จะนำมาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านคลีนิกความงาม ทั้งนี้ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การวิจัยและรับรองด้านความปลอดภัย การใช้และผลตอบรับเชิงบวกจากผู้บริโภคทั่วโลก และการได้ทดลองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะสร้าง Customer Loyalty เช่นกัน การตรวจสอบย้อนกลับผ่านนวัตกรรมการสแกน QR Code ช่วยให้ผู้ใช้บริการความงามสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผู้ใช้บริการความงามคำนึงถึง เพราะนอกจากคลินิกที่ต้องได้มาตรฐานแล้ว แพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านความงามและการปรับรูปหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการความงาม ปัจจัยสำคัญเหล่านี้จะก่อให้เกิดการบอกต่อเชิงบวกที่สามารถสร้างแต้มต่อให้กับทุกๆ คลินิกความงามและทำให้ประสบผลสำเร็จในระยะยาว” ภก.พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงาม ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

เกี่ยวกับ กัลเดอร์มา

กัลเดอร์มา ผู้นำนวัตกรรมด้านความงาม ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 ในปัจจุบันดำเนินธุรกิจอยู่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านความงาม (Aesthetics) ผลิตภัณฑ์ยา (Prescription Medicines) และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิว (Consumer Care Products) โดยบริษัทกัลเดอร์มา ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพผิวของผู้บริโภคอย่างแท้จริง กัลเดอร์มายังมุ่งมั่นและเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาโซลูชันสำหรับผิวหนังที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์และได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้ว