รพ.หัวเฉียว

รพ.หัวเฉียว จัดอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)


โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician : EMT)”  เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้มีโอกาสรอดชีวิต ไม่เกิดความพิการหรือภาวะแทรกซ้อนจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกหลักการ

ผู้สนใจรับการอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม  2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกฝึกอบรมและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 2  โรงพยาบาลหัวเฉียว (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 02-223-1351 ต่อ 5415 หรือ  www.bit.ly/3RopIOb