1674118199976

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัล ‘รำเพยจรัสแสง ประจำปี 2565’


นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานมอบรางวัล ‘รำเพยจรัสแสง ประจำปี 2565’ เพื่อเชิดชูนักเรียนเก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ และคุณงามความดีแก่โรงเรียนและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมนตรีเทพศิรินทร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งยังเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัล “รำเพยจรัสแสง” อีกด้วย

ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร