ภาพข่าว เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 


นายธเนศ สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง (กลาง) นำทีมอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ดำเนินการโดยฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำของตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำข้อมูลไปผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีร่วมกิจกรรม การสำรวจพื้นที่เริ่มจากวัดหัวเวียง และจบเส้นทางที่วัดโบสถ์ (บน) ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็ว ๆ นี้