ซีพี เมจิ รีไซขุ่น Event 2

ซีพี-เมจิ เปิดตัว “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” ชวนผู้บริโภคส่งแกลลอนนมรีไซเคิลเป็นถังขยะ


ซีพี เมจิ รีไซขุ่น Main

คุณชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด (ซ้าย) และคุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร CirPlas (ขวา)

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้นำในอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรส์ของประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” เชิญชวนประชาชนส่งแกลลอนนมเมจิ ซึ่งเป็นพลาสติกแบบขุ่น (HPDE) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมากที่สุดของซีพี-เมจิ เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ตั้งเป้าเก็บ 15,000 แกลลอน  แปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำมาผลิตเป็น “ถังขยะ เพื่อแยกขยะ” จำนวน 500 ถัง มอบให้จังหวัดสระบุรี ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566

ซีพี เมจิ รีไซขุ่น Event 1
ซีพี เมจิ รีไซขุ่น คุณกรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา 01

ซีพี-เมจิ มีเจตนารมณ์ขององค์กรและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เพิ่มคุณค่าชีวิต – Enriching Life” และหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน คือการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกประเภท HDPE (High Density Polyethylene) หรือพลาสติกแบบขุ่น ซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์นมเมจิ จึงเปิดตัวโครงการ “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันส่งแกลลอนนมที่ใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้อง และเพิ่มคุณค่าด้วยการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

ซีพี เมจิ รีไซขุ่น คุณชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด

นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และเป็นก้าวแรกของซีพี-เมจิ ในการดำเนินการด้านขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศและระดับโลก 

ซีพี เมจิ รีไซขุ่น Infographic 01

“พลาสติก HDPE นั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ แต่ยังไม่ได้มีการทำอย่างแพร่หลายนัก เนื่องจากซีพี-เมจิ มีการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท HPDE เป็นจำนวนมาก เราจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความร่วมมือกับลูกค้าและผู้บริโภคของเราในการแยกขยะพลาสติก โดยเฟสแรกนี้ เราตั้งเป้าในการเก็บแกลลอนพลาสติกจำนวน 15,000 แกลลอน นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และแปรรูปเป็นถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล จำนวน 500 ถัง ส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรี เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะทั่วจังหวัด ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกต้องให้กับทุกภาคส่วนต่อไป

ซีพี เมจิ รีไซขุ่น คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร CirPlas

ทางด้านนายทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร CirPlas ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะพลาสติก กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากถึง 2 ล้านตัน โดยขยะมากกว่า 75% ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมักจะถูกนำไปฝังกลบ หรือเผาทำลาย ส่งผลให้เกิดการหลุดรอด และตกค้างในสิ่งแวดล้อม ส่วนพลาสติกที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลสูงที่สุดคือพลาสติกประเภท PET อยู่ที่ 70% รองลงมาคือ PP 25% และบรรจุภัณฑ์ประเภท HDPE อยู่ที่ 20% ซึ่งต้องขอขอบคุณโครงการซีพี-เมจิ รีไซขุ่น ที่จะทำตัวเลขตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ไปในทางที่ดีขึ้น โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ด้วยการแยกขยะอย่างถูกต้อง เพียงแค่นำแกลลอนพลาสติกไปทิ้ง ณ จุดรับทิ้งของ CirPlas กว่า 60 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ จะทำการเก็บและนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งจะถูกนำไปผลิตเป็นถังขยะต่อไป โดยลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของจุดรับทิ้งได้ที่ เฟสบุค CirPlas หรือ Line Official (@cirplas) และลูกค้าสามารถสังเกตเครื่องหมายแคมเปญ ซีพี-เมจิ รีไซขุ่นได้ทุกจุดรับทิ้งแกลลอน”

เกี่ยวกับบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ภายใต้แนวคิด ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต’ หรือ ‘Enriching Life’ 3 ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ (Health) คือการพัฒนาสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้านสังคม (People) ได้แก่ การดูแลเกษตรกร พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงานและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) หมายถึง การจัดการด้านพลังงาน การอนุรักษ์น้ำ การจัดการของเสีย และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เกี่ยวกับแคมเปญ ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น

ครั้งแรกของบริษัทซีพี-เมจิ ในการเปิดตัวโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของบริษัท (ซีพี-เมจิ เพิ่มคุณค่าชีวิต) รณรงค์ให้ผู้บริโภคส่งแกลลอนนมพลาสติกไปยังจุดทิ้งที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตถังขยะ จำนวน 500 ถัง ส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน โรงเรียนต่อไป ซีพี-เมจิ ร่วมกับบริษัทเซอร์พลาส (Cirplas) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการด้านขยะ ในการจัดเก็บแกลลอนพลาสติกชนิด HDPE จำนวนทั้งสิ้น 15,000 แกลลอน (คิดเป็นน้ำหนักพลาสติกรวม 1,000 กิโลกรัม) เพื่อนำไปทำความสะอาด และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นเม็ดพลาสติกตั้งต้นปริมาณ 20% สำหรับนำมาผลิตถังขยะขนาด 120 ลิตร   สีเหลืองสำหรับการแยกขยะรีไซเคิล