Injury prevention and recovery 3

การสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี บทบาทสำคัญของพิลาทิสเพื่อการบำบัดในการฟื้นฟูร่างกายและการป้องกันการบาดเจ็บ


ในแวดวงของการออกกำลังและการฟื้นฟูร่างกาย พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด (Clinical Pilates) โดดเด่นด้วยวิธีบำบัดรักษาที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้ โดยพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด ถูกพัฒนามาจากหลักการพื้นฐานของพิลาทิสแบบดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการออกแบบการรักษาสำหรับแต่ละบุคคลที่มีความกังวลด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน พร้อมกับส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม ซึ่งที่ Breathe Pilates (บรีธ พิลาทิส) มีการผสมผสานระหว่างพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด รวมเข้ากันกับกิจวัตรที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี นับเป็นแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับการป้องกันอาการบาดเจ็บ และการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่กำลังหาทางสายกลางในการดูแลร่างกาย

พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด นับเป็นศาสตร์ที่ต่อยอดจากเทคนิคพื้นฐานของพิลาทิสแบบดั้งเดิมที่คิดค้นโดย Joseph Pilates บิดาผู้ให้กำเนิดการออกกำลังกายพิลาทิส ที่รวบรวมความเข้าใจถึงระบบกลไกลการทำงานของร่างกายอันละเอียดอ่อน โดยพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด จะเน้นลงรายละเอียดไปที่การเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละท่วงท่า ให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว ความสามารถในการควบคุมร่างกายในส่วนต่างๆ ให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ และการควบคุมลมหายใจ โดยพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด  จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลเพื่อฟื้นฟูการทำงานของร่างกายและเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

Injury prevention and recovery 1

พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด ที่ Breathe Pilates ฝึกสอนและควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองและผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการจัดการและป้องกันการบาดเจ็บ โดยให้ความสำคัญกับการประเมินรายบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นไปอย่างตรงจุด ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักกายภาพบำบัดผู้เชียวชาญ ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นเส้นทางเพื่อสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว พัฒนาความยืดหยุ่น และฟื้นคืนสมดุลของร่างกาย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญสำหรับการฟื้นตัวและการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

ประโยชน์ของพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัดนั้น เป็นมากกว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่ยังครอบคลุมถึงข้อดีสำหรับการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

  • เสริมสร้างความแข็งแกร่งของแกนกลางลำตัว:  แก่นแท้ของพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด คือการพัฒนาความแข็งแกร่งของแกนกลางลำตัว ความมั่นคง และท่วงท่าของร่างกาย พร้อมกันกับการลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ผู้เรียนสามารถสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อส่วนสำคัญผ่านรูปแบบการออกกำลังกายแบบเฉพาะจุดและคลาสเรียนพิเศษภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • เพิ่มความยืดหยุ่นและรักษาสมดุล: ความยืดหยุ่นและสมดุลของร่างกาย นับเป็นส่วนประกอบสำคัญของการมีสุขภาพดี  พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัดจะเข้ามาช่วยปรับความสมดุลของร่างกายของผู้ที่เคยได้รับการบาดเจ็บให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น พร้อมกันกับการเสริมความมั่นคงของข้อต่อ โดยปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะบุคคลด้วยท่าออกกำลังกายที่แตกต่างกันเพื่อทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
  • การฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บ: ไม่ว่าผู้เป็นการฟื้นฟูจากการผ่าตัดหรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรัง พิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด นับเป็นแนวทางสำคัญในการฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการฝึกกล้ามเนื้อและการฟื้นฟูท่าทางการเคลื่อนไหว โดยผู้เรียนสามารถฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถลดผลกระทบจากการบาดเจ็บในอนาคตได้อีกด้วย
  • ส่งเสริมการตระหนักรู้ของร่างกาย: กุญแจสำคัญของพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด คือการรับรู้ความสามารถในการควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ โดยผู้เรียนจะเข้าใจความสามารถของร่างกายตัวเองได้อย่างลึกซึ้งผ่านการเคลื่อนไหวอย่างมีสติและการควบคุมลมหายใจเพื่อการส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างร่างกายและจิตใจ
Injury prevention and recovery 2

ที่ Breathe Pilates เปิดรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย  ทั้งช่วงอายุหรือความฟิตของร่างกายที่แตกต่างกัน  หรือจะเป็นคุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ที่อยากผ่อนคลาย รวมถึงผู้สูงอายุที่อยากเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยของพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้ ด้วยการประเมินสุขภาพที่คลอบคลุมผ่านโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์เป้าหมายสุขภาพที่ดีที่สุดที่แต่ละคนตั้งไว้

Breathe Pilates สตูดิโอพิลาทิสอันดับ 1 จากสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยการเป็นศูนย์รวมผู้สอนพิลาทิสมืออาชีพระดับแนวหน้า และคลาสเรียนที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับผู้สอนพิลาทิส ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไปจนถึงการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย Breathe Pilates พร้อมให้บริการแล้วที่ชั้น 4 ของศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก โดยสามารถเดินทางโดยสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม รองรับการใช้บริการผู้เล่นทั้งแบบกลุ่มย่อยและแบบส่วนตัว ด้วยราคาที่จับต้องได้  ไม่ว่าจะเป็นพิลาทิสเพื่อการฟื้นฟูบำบัด หรือคลาสดูแลสำหรับคุณแม่ผู้ตั้งครรภ์ ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญของ Breathe Pilates พร้อมให้การดูแลและแนะนำสำหรับการมีสุขภาพที่ดีของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 

เกี่ยวกับ Breathe Pilates

Breathe Pilates เป็นสตูดิโอพิลาทิสชั้นนำที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกคนมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น รู้สึกดี และมีสุขภาพที่ดีขึ้น ภายใต้ปณิธานที่ต้องการเน้นการออกกำลังกายที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ผู้ฝึกสอนมีความเชี่ยวชาญ และบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง Breathe Pilates เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานในฐานะสตูดิโอพิลาทิสชั้นนำ ที่เป็นที่รวมตัวของผู้ที่ชื่นชอบพิลาทิส