น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชการที่ 9

เพลงลูกทุ่ง