คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” ประจำปี 2565


กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 25 พฤศจิกายน 2565 – คาลเท็กซ์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” ประจำปี 2565 จำนวน 182 คน รวมเป็นมูลค่ากว่า 700,000 บาท ในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง และสตูล นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับทุนจำนวนกว่า 30 คน เพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Design Thinking Camp) ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ได้ทาง Facebook Fanpage: Vet-WU คลิกดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/3gqfChB หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศรินนา จำปากลาย 07 547 6004