TOISC

บีโอไอ เปิดรับสมัครหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่นที่ 21 ตั้งแต่วันนี้ – 17 ก.พ.66


กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2566

*รับจำนวนจำกัด*

– หลักสูตรครอบคลุมทุกเรื่องการลงทุน กระแสเศรษฐกิจโลก โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก การจัดการ Logistics การบริหารภาษีในต่างประเทศ กฎหมายและกฎระเบียบการลงทุน    

boi

– ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนจากนักธุรกิจชั้นนำ

– สร้างเครือข่าย TOISC Networking ต่อยอดธุรกิจในอนาคต

– สำรวจเส้นทางเศรษฐกิจ โอกาสการลงทุนไทยในประเทศเวียดนาม

-เข้าร่วมฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

สนใจสมัครคลิ๊ก https://forms.gle/E1DNENNfaJvDyP6CA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โทร. 089 455 8805 (คุณอภิญญา)

Line id:  boi.toisc

E-Mail : [email protected]