ภาพกิจกรรม Pay It Forward 6

Bartercard Thailand จัดกิจกรรมประจำปี Pay It Forward “ให้โอกาส” เพื่อ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” ให้กับธรรมชาติ


ภาพกิจกรรม Pay It Forward 3

บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย (Bartercard Thailand) ผู้นำแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี ด้วยแนวคิด Pay It Forward “ให้โอกาส” กับตัวเอง ในการ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” ให้กับธรรมชาติ นำโดย นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ร่วมด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล โดยนายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ได้ให้การสนับสนุนในด้านสถานที่และอุปกรณ์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรม Pay It Forward 5
ภาพกิจกรรม Pay It Forward 4
ภาพกิจกรรม Pay It Forward 1
ภาพกิจกรรม Pay It Forward 2

Pay It Forward เกิดขึ้นจากแนวความคิดของการให้และการสร้างความดี เราทุกคนสามารถสร้างโลกให้น่าอยู่ได้ สามารถช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้ โดยเริ่มได้จากตัวเราเอง เมื่อเกิดการให้ มีผู้ให้ มีผู้รับ ก็จะเกิดการส่งต่อให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อมีโอกาส การทำความดีก็จะเพิ่มขึ้นทวีคูณไม่สิ้นสุด และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดีได้ กิจกรรม Pay It Forward จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานบาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ได้ริเริ่มสร้างโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

  1. การสร้างโอกาสเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการยิงเมล็ดพันธ์พืช เพื่อให้เติบโตเป็นผืนป่าต่อไป 
  2. การสร้างโอกาสในการขยายระบบนิเวศ ด้วยการปล่อยปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน
  3. การส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ในแนวคิด “Pay It Forward Experience” ซึ่งส่วนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเลือกเรื่องราวดีๆ ที่ตนเองได้รับมาและส่งต่อ มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ได้เกิดความประทับใจไปด้วยกัน
นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย จำกัด

นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า อยากให้กิจกรรมที่เราได้ทำในครั้งนี้เป็นสื่อกลางส่งต่อให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสถึงความหมายของ Pay it forward อย่างแท้จริงว่า การส่งต่อความดีนี้เริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว และเราทุกคนสามารถส่งต่อความดีได้อยู่เสมอ “ขณะที่เราช่วยเหลือใครบางคน อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ แต่ก็ช่วยเปลี่ยนโลกของใครคนนั้นได้”

ติดตามกิจกรรมต่อไปหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของ Bartercard Thailand ได้ที่ โทร. 02-024-1000 และ Facebook: Bartercard Thailand หรือ เว็บไซต์ www.bartercard.co.th