ภาพปก

ออรา ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก เดินหน้าสานต่อโครงการ Aura Upcycling มอบเสื้อกีฬาให้กับน้อง ๆ กว่าหนึ่งพันตัว


4

“ออรา” ตัวจริงเรื่องรักษ์โลก สานต่อโครงการ “AURA Upcycling” เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจออรา   โดยการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการแปลงร่างขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดคุณค่าเป็นเสื้อกีฬากว่า 1,000 ตัว ให้กับน้อง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ในสังคมใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น โดยในครั้งนี้ พิมพิกา สิทธานุกูล Product Manager บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด  นำทีมออราแบ่งปันเสื้อกีฬาให้กับน้อง ๆ ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่                   โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จังหวัดเชียงใหม่   โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนบ้านโคกสง่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

7

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมดีดีเพื่อโลกของ ออรา ได้ที่ Facebook : Aura mineral water