R0000023

น้ำแร่ออรา คว้ารางวัล “ Marketeer No.1 Brand Thailand 2021 – 2022 ” ตอกย้ำความสำเร็จขึ้นแท่นเป็นแบรนด์น้ำแร่ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย


น้ำแร่ออรา น้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งน้ำพุเย็น บนเทือกเขาสูง 2,700 ฟุต คว้ารางวัล  “แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย Marketeer No.1 Brand Thailand 2021 – 2022 ” ในหมวด Mineral Water เป็นรางวัลที่เกิดจากการสำรวจแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในประเทศไทย จากผู้บริโภคจำนวน 5,500 ตัวอย่างทั่วประเทศ ทั้งในด้านของคุณภาพ การตลาด ตลอดจนการมีส่วนช่วยในการดูแลสังคมในด้านต่าง ๆ 

KV Aura vertical 01
R0000071

โดย พิมพิกา สิทธานุกูล Product Manager บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสาร Marketeer ในครั้งนี้ ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพเมื่อเร็วๆนี้